Cwrs Hyfforddi Arbenigedd Diogelwch Ardystiedig AWS (CDP)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Yr Arbenigwr Diogelwch Ardystiedig AWS yw'r unigolyn sy'n gweithio mewn rôl diogelwch i ddiogelu llwyth gwaith AWS. Mae diogelwch AWS yn darparu gwasanaethau a nodweddion ar gyfer amgylchedd cynhyrchu diogel ac yn deall risgiau a gweithrediadau diogelwch. Mae astudio Cwrs Hyfforddi Arbenigedd Diogelwch Ardystiedig AWS o gymorth i ddysgwyr er mwyn cael gwybodaeth briodol am wasanaethau diogelwch AWS. Mae'r ardystiad hwn yn cynorthwyo sefydliadau i gydnabod yn effeithiol a chreu talent â sgiliau hanfodol i weithredu mentrau cwmwl. Mae'n cynorthwyo unigolion i ddilysu eu harbenigedd mewn diogelu llwyth gwaith a data yn y cwmwl AWS. Bydd dilyn y cwrs hwn yn cynorthwyo unigolion i gael y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i wella rhagolygon gyrfa.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Maes Llafur y Cwrs

 • Hanfodion Diogelwch
 • Egwyddorion a Fframweithiau Diogelwch y Cwmwl
 • Rheoli Hunaniaeth a Mynediad
 • Rheolaethau Olrhain
 • Diogelu Seilwaith
 • Diogelu Data
 • Ymateb i Ddigwyddiadau
 • Awtomatiaeth Diogelwch
 • Datrys Problemau Diogelwch ar AWS

Creu Taith Ddiogelu yn AWS

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ragofynion ffurfiol ar gyfer mynychu'r cwrs Hyfforddi Arbenigedd Diogelwch Ardystiedig AWS. Fodd bynnag, bydd dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau ac arferion diogelwch o fudd i'r ymgeiswyr.

Dylai fod gennych o leiaf 2 flynedd o brofiad ymarferol wrth sicrhau llwythi gwaith AWS.

Dulliau Addysgu ac Asesu

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal dros 4 diwrnod (9am-5pm) mewn dosbarth rhithiol ar-lein. Bydd oriau astudio ychwanegol, yn eich amser eich hun. Bydd angen cyfrifiadur/gliniadur gyda microffon a chamera arnoch.

Manylion yr Arholiad

170 munud, 65 cwestiwn; un ai amlddewis neu aml ymateb.

RHAID archebu arholiadau o fewn 30 diwrnod o'r cwrs.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

24 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSAWST
L3

Cymhwyster

AWS Certified Security Specialty

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein