Mathemateg - TGAU

L2 Lefel 2
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 28 Mai 2021
Campws Dwyrain Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae dosbarthiadau nos TGAU Mathemateg Canolradd (17.45 tan 20.45) ar gael ar unrhyw un o'r dyddiau canlynol: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher neu ddydd Iau. Neu amrywiol adegau o'r dydd ar gyfer myfyrwyr llawn amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae hwn yn gwrs un flwyddyn ac yn cwmpasu pedwar prif faes mathemateg: algebra, geometreg a thebygolrwydd; rhifau; mesur ac ystadegau.

Mae’r TGAU yn un o ddau TGAU seiliedig ar fathemateg (y llall yw TGAU Mathemateg-Rhifedd) a gellir ei astudio gyda neu heb TGAU Mathemateg-Rhifedd. Mae gan y TGAU Mathemateg holl gynnwys TGAU Mathemateg-Rhifedd gyda chynnwys atodol ym meysydd algebra, geometreg a thebygolrwydd.

Dylai myfyrwyr llawn amser astudio’r pwnc hwn ar y cyd â thri neu bedwar pwnc arall yn rhan o’r rhaglen TGAU neu gwrs astudio llawn amser arall.

Mae yna ddau arholiad ym Mehefin, un gyda chyfrifiannell ac un heb.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Addysgu ac Asesu

  • Dau arholiad ysgrifenedig

Gofynion mynediad

Tystiolaeth o TGAU Mathemateg Gradd D neu Sgiliau Hanfodol - Defnydd o Rifau Lefel 2. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda Thiwtor y Cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

28 Mai 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Dwyrain Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Cod y cwrs

GCEH2T14
L2

Cymhwyster

WJEC Level 1Level 2 GCSE in Mathematics 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ