Cyflwyniad i Siarad Ffrangeg

L1 Lefel 1
Rhan Amser
9 Medi 2024 — 17 Rhagfyr 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Cyflwyniad i Siarad Ffrangeg yn addas i unrhyw un sy'n dymuno dysgu siarad Ffrangeg a bydd yn addysgu elfennau sylfaenol yr iaith Ffrangeg i chi.

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio iaith syml mewn perthynas â phynciau neu waith bob dydd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn dysgu sut i -

 • Adeiladu brawddegau syml gan ddefnyddio prif ferfau.
 • Rhoi a gofyn am wybodaeth syml ynghylch pynciau neu waith bob dydd.
 • Cyfleu cyfarwyddiadau syml mewn perthynas â phynciau neu waith bob dydd.

Defnyddio brawddegau priodol ar gyfer beth y gall pobl neu dymuna pobl ei wneud.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £15.00

Gofynion mynediad

Cais, cyfweliad anffurfiol. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol. 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2024

Dyddiad gorffen

17 Rhagfyr 2024

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-40. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

GECC1P01
L1

Cymhwyster

CBAC Dyfarniad Lefel Mynediad mewn Ffrangeg Llafar: Cyfathrebu Gwybodaeth Bersonol (Mynediad 3)

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE