Cyflwyniad i Fodelu 3D

L4 Lefel 4
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 20 Tachwedd 2020
Creative Arts Academy

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys dysgu a datblygu sgiliau creadigol mewn Dylunio. Defnyddio meddalwedd o safon diwydiannol ac amrywiaeth o dechnegau gwneud modelau i droi syniadau yn fodelau 3D argraffedig. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn ymchwil a chyfeirio syniad, modelu 3D ar gyfrifiadur ac argraffu 3D. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio un o raglenni modelu 3D mwyaf poblogaidd y diwydiant dylunio a meddalwedd argraffu 3D. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn modelu gwrthrychau gan gyfeirio at lun a defnyddio meddalwedd dylunio i greu gwrthrychau 3D a'u hargraffu ar ffurf 3D. 

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs yn ymdrin â'r canlynol:

 • Cyflwyniad i Fodelu 3D 
 • Gwneud modelau 3D o wrthrychau/lluniau 2D/3D
 • Cyflwyniad i Argraffu 3D
 • Cyflwyniad i Wneud Modelau 3D

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i ddilyn cwrs Celf Sylfaen neu Radd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Rhaid bod yn 18 oed neu'n hŷn. Gofynnir am bortffolio o waith yn y cyfweliad.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

20 Tachwedd 2020

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC4P02
L4

Cymhwyster

Product Design

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT