Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch (Adeiledig)

L4 Lefel 4
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 20 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig yn bwnc delfrydol i fyfyrwyr sy'n dymuno dod yn Bensaer, Syrfëwr Adeiladu, Rheolwr Adeiladwaith, Peiriannydd Sifil, Syrfëwr Meintiol neu ddilyn llwybr gyrfa proffesiynol arall yn y sector. Bydd y rhaglen hon yn eich darparu chi â'r wybodaeth sylfaenol sydd ei angen ar gyfer dilyniant pellach yn y diwydiant adeiladwaith ac agor y drws i yrfa newydd. Bydd hefyd yn eich darparu chi â chymwyster cydnabyddedig a fydd yn ymddwyn fel sbringfwrdd tuag at gyflawni eich gradd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc ac mae wedi'i gwneud o gyfuniad o unedau gorfodol ac opsiynol, gan gynnwys:

 • Egwyddorion Dylunio
 • Gwyddoniaeth a Deunyddiau
 • Iechyd, Diogelwch a Lles ar gyfer Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Rheoli Prosiect
 • Adeiladu Gweithdrefnau a Deddfwriaeth Rheoli
 • Mesur, Tendro ac Amcangyfrif
 • Gweithdrefnau Tirfesur ar Safle Gwaith
 • Prosiect Grŵp

Gofynion mynediad

Pump TGAU ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg, BTEC Diploma Lefel 3 (PPP) neu gymwysterau cyfatebol mewn pwnc perthnasol. Gall dysgwyr aeddfed gyda chefndir addysgol addas gael eu derbyn ar ddisgresiwn Tiwtor y Cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

20 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

8 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P62
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Higher National Cer

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE