Ymwybyddiaeth Cerbyd Hybrid – Uwch Achrediad

L4 Lefel 4
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r dyfarniad Lefel 4 hwn wedi'i gynllunio ar gyfer technegwyr sy'n gweithio'n rheolaidd ar systemau a chydrannau trydan. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd ein hymgeiswyr yn gallu dangos sgiliau sy'n ofynnol i ganfod problemau ac atgyweirio systemau foltedd uchel mewn modd diogel. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys atgyweirio systemau hybrid ar gerbydau petrol a diesel.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

- Deall egwyddorion trydanol sy'n ymwneud â systemau cerbydau foltedd isel ac uchel.

- Adnabod y peryglon a'r cymorth cyntaf sy'n gysylltiedig â gweithio ar systemau cerbydau foltedd uchel byw.

- Gwybod sut i leihau'r risgiau i chi'ch hun ac  eraill wrth weithio ar systemau cerbydau foltedd uchel byw.

- Deall systemau a chydrannau foltedd uchel (HV).

- Gallu gwneud atgyweiriadau ar systemau foltedd uchel yn ddiogel.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £390.00

Ffi Arholiad : £55.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Gofynion mynediad

Bydd gofyn i'r ymgeisydd feddu ar gymhwyster perthnasol ar Lefel 2 a Lefel 3. Bydd angen profiad perthnasol yn y diwydiant modurol ar yr ymgeisydd. Argymhellir 4 blynedd.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P66
L4

Cymhwyster

IMI Lefel 4 Dyfarniad yn y Diagnosis, Profi a Thrwsio o Gerbydau Trydanol/Hybrid a'i Rhannau (VRQ)

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE