Cerddoriaeth Boblogaidd

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i ddilyn gyrfa gyffrous yn y diwydiant cerddoriaeth, mae ein Diploma Lefel 3 mewn Perfformio Cerddoriaeth yn fan cychwyn gwych!  Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu'n arbennig at y cerddor perfformio a chaiff ei addysgu ar ein Campws Canol y Ddinas. Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar bedwar prif bwnc, sy'n cynnwys:

 • Datblygu Sgiliau Cerddoriaeth
 • Y Diwydiant Cerddoriaeth
 • Proffil Cerddoriaeth Personol
 • Prosiect Cerddoriaeth Cydweithredol

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ogystal, gall dysgwyr ddisgwyl ennill gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o berfformiadau grŵp a'r broses ymarfer, trefnu digwyddiadau a deall sut mae'r diwydiant cerddoriaeth yn gweithio, a'r cwbl wrth ddatblygu sgiliau o ran damcaniaeth, cyfansoddi a gwrando.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio ystod eang o fodiwlau, gan gynnwys:

 • Technegau Perfformio Cerddoriaeth a Dulliau Sesiynau
 • Y Diwydiant Sain a Cherddoriaeth
 • Cerddoriaeth a Chymdeithas
 • Cyfansoddi Cerddoriaeth
 • Damcaniaeth Cerddoriaeth, Sgiliau Harmoni a Gwrando
 • Sgiliau Perfformiadau Cerddoriaeth Unigol
 • Gweithio a Datblygu fel Ensemble Cerddorol

Mae nifer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol o'u dewis neu'n cymryd mantais o Radd Sylfaen CAVC mewn Cerddoriaeth sy'n cynnig carreg gamu i Addysg Uwch.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd llwyddo neu uwch. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr Cerddoriaeth fynychu clyweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus ac asesu gwaith cwrs gan gynnwys asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC3F04
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Foundation

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mynd ymlaen i’r Radd Sylfaen Technoleg Cerdd ac mae hynny wedi bod yn gam ymlaen mawr i mi. Rwyf wir eisiau bod yn gynhyrchydd ond mae’r cwrs hwn wedi agor opsiynau eraill mewn cerddoriaeth i mi – gydag un o’r rheiny yn rheoli digwyddiadau sef beth rwy’n gwyro fwyfwy tuag ato. Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n meddwl bod yn rhan o’r rhaglen gerddoriaeth i fynd amdani, mae cymaint mwy iddi nag y meddyliwch ac rwy’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Nid oes rhaid i chi fod yn berfformiwr i’w fwynhau.

Zack Carey
Cyn-fyfyriwr Cerddoriaeth Technoleg nawr yn astudio Gradd Sylfaen Technoleg Cerdd Pobologaidd yn CAVC

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE