Cerddoriaeth Boblogaidd

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych chi’n awyddus i ddilyn gyrfa gyffrous yn y diwydiant cerddoriaeth, mae Diploma 90 Credyd BTEC mewn Cerddoriaeth Boblogaidd yn fan cychwyn gwych i chi! Mae’n cael ei addysgu ar gampws newydd sbon canol y ddinas a bydd y cwrs hwn yn rhoi sylw i dri phrif bwnc, sy'n cynnwys y canlynol:

 • Technegau Perfformio
 • Y Diwydiant Sain a Cherddoriaeth
 • Theori a Harmoni Cerddoriaeth

Hefyd gall y dysgwyr ddisgwyl cael gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o berfformiadau grŵp a'r broses ymarfer, trefnu cyngherddau yn yr ardal leol a sut mae'r diwydiant cerddoriaeth yn gweithio, a hefyd datblygu sgiliau theori a chanfyddiad sain.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio amrywiaeth eang o fodiwlau, gan gynnwys y canlynol:

 • Technegau Perfformio Cerddoriaeth
 • Y Diwydiant Sain a Cherddoriaeth
 • Sgiliau Canfyddiad Sain
 • Cyfansoddi Cerddoriaeth
 • Theori a Harmoni Cerddoriaeth
 • Sgiliau Perfformio Cerddoriaeth Unigol
 • Gweithio a Datblygu fel Ensemble Cerddorol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith neu Fathemateg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd llwyddo neu uwch. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr Cerddoriaeth fynychu clyweliad.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus ac asesu gwaith cwrs gan gynnwys asesiadau ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC3F04
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Diploma 90-credyd Lefel 3 mewn Cerddoriaeth

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i wrth fy modd nad oedd y coleg yn rhy llac ei reolau ac eto ddim yn rhy ddifrifol. Roeddwn i'n edrych ymlaen at ddod i'r coleg dim ots pa mor gynnar oeddwn i'n gorfod codi. Rydw i jyst eisiau dal ati i ddysgu.

Faris Taleb
Wedi astudio Technoleg Cerddoriaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE