Diwrnod Cymunedol CAVC

2 Gor 2022

Galwch draw i gael ychydig o hwyl a darganfod beth sydd gan CAVC i’w gynnig. Mae’r digwyddiadau AM DDIM yn cynnwys:

  • Gweithgareddau dysgu teulu hwyliog
  • Stondinau bwyd a diod AM DDIM
  • Cerddoriaeth Fyw
  • Parth Eich Dyfodol – p’un a ydych yn gadael ysgol neu’n oedolyn sy’n dysgu, siaradwch â’n staff am yr hyn sydd gan CAVC i’w gynnig
  • Cystadleuaeth a gwobrau i’w hennill
  • A mwy

Ffordd wych o dreulio bore a darganfod eich dyfodol yn CAVC. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro
Y Barri,
Bro Morgannwg
CF62 8YJ