Ymarferydd Cwmwl Ardystiedig a Phensaer Atebion Ardystiedig AWS (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni am ddyddiadau
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r galw am weithwyr proffesiynol ardystiedig a medrus, sy’n gallu gweithredu a rheoli datrysiadau Cwmwl, wedi tyfu’n helaeth, heb unrhyw arwydd o arafu, gan wneud Cyfrifiadura Cwmwl yn ddewis gyrfa nodedig.


AWS yw’r seilwaith cwmwl mwyaf blaenllaw a mwyaf cydnabyddedig yn y byd, gan ei wneud yn ardystiad gwych i’w ddewis wrth symud i yrfa Cwmwl.

Y Pensaer Datrysiadau AWS - Ardystiad cydymdaith yw’r cymhwyster uchaf ei barch ym maes Cyfrifiadura Cwmwl, gan roi’r wybodaeth i chi ddilyn gyrfa yn y maes fel pensaer, a gweithredu fel platfform i ardystiadau AWS arbenigol eraill, fel Data Mawr, Dysgu Peiriant, neu Ddiogelwch.

Mae’r cwrs 6 diwrnod hwn yn rhedeg yn rheolaidd, a bydd cynrychiolydd yn trefnu dyddiadau dechrau cwrs yn uniongyrchol gyda darparwr y cwrs ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ymarferydd Cwmwl Ardystiedig AWS
Ar ôl cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, byddwch yn gallu:

 •    Diffinio beth yw'r Cwmwl AWS.
 •    Disgrifio egwyddorion pensaernïol allweddol y Cwmwl AWS.
 •    Esbonio cynnig gwerth y Cwmwl AWS.
 •    Diffinio'r modelau Prisio, Bilio a Rheoli Cyfrifon.
 •    Disgrifio gwasanaethau allweddol hanfodol ar y platfform AWS.
 •    Esbonio agweddau cydymffurfio a diogelwch sylfaenol y platfform AWS a'r model diogelwch a rennir.

Pensaer Atebion Ardystiedig AWS

Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, bydd ardystiad AWS Soulsions Architect - Associate yn eich galluogi i:

 • Ennill profiad ymarferol gan ddefnyddio gwasanaethau cyfrifiadurol, rhwydweithio, storio a chronfa ddata AWS.

•          Deall sut i ddefnyddio gwasanaethau defnyddio a rheoli AWS.

•          Nodi a diffinio gofynion technegol ar gyfer cais sy'n seiliedig ar AWS.

•          Deall egwyddorion pensaernïol sylfaenol adeiladu ar y Cwmwl AWS.

•          Dysgu am isadeiledd byd-eang AWS

•          Deall y nodweddion ac offer diogelwch mae AWS yn eu darparu.

Gofynion mynediad

Argymhellir bod gennych naill ai 12 mis o brofiad yn datrys problemau a gweithredu atebion gan ddefnyddio’r Cwmwl AWS yn barod, neu eich bod wedi ymgymryd ag ardystiad Ymarferydd Cwmwl Ardystiedig AWS. Dylai fod gennych sgiliau TG sylfaenol hefyd.

Addysgu ac Asesu

Cynhelir y cwrs 6 ddiwrnod hwn ar-lein drwy ystafell ddosbarth rithiol, ar benwythnosau, Dydd Sadwrn - Sul 9am- 6pm.


Bydd angen cyfrifiadur/gliniadur gyda microffon a chamera arnoch.

Cynhelir y cwrs ar benwythnosau yn olynol. Bydd oriau astudio ychwanegol, yn eich amser eich hun 

Ar ôl 6 diwrnod o astudio, bydd dysgwyr yn archebu eu harholiadau eu hunain ar adeg sy’n gyfleus iddyn nhw.


Manylion Arholiad Ymarferydd Cwmwl AWS

Fformat arholiad - Aml-ddewis, sawl ateb
Hyd - 90 munud

Pensaer Atebion Ardystiedig AWS
Fformat arholiad - Aml-ddewis, sawl ateb

Dull Cyflwyno - Canolfan Brofi neu arholiad dan oruchwyliaeth ar-lein.

Hyd - 130 munudPwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni am ddyddiadau

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

42 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSW3PA
L3

Cymhwyster

AWS Certified Cloud Practitioner & Solutions Architect (Associate)

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein