Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (CDP)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
1 Chwefror 2024 — 31 Gorffennaf 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant yn gyflwyniad i addysgu a fydd yn rhoi gwybodaeth am rôl, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant, sut i gynllunio a chyflwyno sesiynau addysgu cynhwysol a sut i asesu a rhoi adborth adeiladol.

Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau ymgymryd â sesiynau hyfforddi byr. 

Hefyd gall y cymhwyster yma eich helpu chi i wneud cynnydd mewn swyddi addysgu/hyfforddi a chefnogi mewn amrywiaeth eang o sefydliadau yn y sector dysgu gydol oes. 

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Dyddiadau cwrs

Mae hwn yn gwrs 4 diwrnod a gyflwynir ar ein Campws Canol y Ddinas.

Carfan A (dechrau Tachwedd 2023):

Diwrnod 1 = 7 Tachwedd 2023

Diwrnod 2 = 8 Tachwedd 2023

Diwrnod 3 = 20 Tachwedd 2023

Diwrnod 4 = 21 Tachwedd 2023

Carfan B (dechrau mis Chwefror 2024):

Diwrnod 1 = 21 Chwefror 2024

Diwrnod 2 = 22 Chwefror 2024

Diwrnod 3 = 5ed Mawrth 2024

Diwrnod 4 = 6 Mawrth 2024

Carfan C (dechrau Mai 2024):

Diwrnod 1 = 21 Mai

Diwrnod 2 = 22 Mai

Diwrnod 3 = Mehefin 5ed

Diwrnod 4 = Mehefin 6ed

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs pump diwrnod byddwch yn rhoi sylw i’r meysydd canlynol:

  • Deall pob Rôl, Cyfrifoldeb a Pherthynas mewn Addysg a Hyfforddiant  
  • Deall a Defnyddio Dulliau Addysgu a Dysgu Cynhwysol mewn Addysg a Hyfforddiant
  • Deall Asesu mewn Addysg a Hyfforddiant 

Mae’r cwrs yn cynnwys llawer o sesiynau gweithdy ymarferol a bydd y dysgwyr yn cael cyfle i ddatblygu a chyflwyno micro sesiwn a derbyn adborth gan yr hyfforddwr. 

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Chwefror 2024

Dyddiad gorffen

31 Gorffennaf 2024

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSL3EAT
L3

Cymhwyster

Certificate in Education and Training (PLA)

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ro’n i’n meddwl bod y cwrs yn hynod ddiddorol – ro’n i’n bryderus i ddechrau, ond roedd fy nhiwtor yn anhygoel. Roedd adegau pan ro’n i’n meddwl na fyddwn yn gallu gorffen pethau ar amser gan fy mod i’n gweithio, ond doedd hyn ddim yn broblem oherwydd y terfynau amser hyblyg. Mae’r sgiliau a ddysgais ar y cwrs yn bendant wedi fy helpu gyda fy nyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwn i wir yn ei argymell.

Amaris Powell
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (CDP)