Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (CDP)

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant yn gyflwyniad i addysgu a fydd yn rhoi gwybodaeth am rôl, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant, sut i gynllunio a chyflwyno sesiynau addysgu cynhwysol a sut i asesu a rhoi adborth adeiladol.
Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau ymgymryd â sesiynau hyfforddi byr. 
Hefyd gall y cymhwyster yma eich helpu chi i wneud cynnydd mewn swyddi addysgu/hyfforddi a chefnogi mewn amrywiaeth eang o sefydliadau yn y sector dysgu gydol oes. 

Dyddiadau Lefel 3 mewn Addysd a Hyfforddiant 2022-2023

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ystod y cwrs pump diwrnod byddwch yn rhoi sylw i’r meysydd canlynol:

  • Deall pob Rôl, Cyfrifoldeb a Pherthynas mewn Addysg a Hyfforddiant  
  • Deall a Defnyddio Dulliau Addysgu a Dysgu Cynhwysol mewn Addysg a Hyfforddiant
  • Deall Asesu mewn Addysg a Hyfforddiant 

Mae’r cwrs yn cynnwys llawer o sesiynau gweithdy ymarferol a bydd y dysgwyr yn cael cyfle i ddatblygu a chyflwyno micro sesiwn a derbyn adborth gan yr hyfforddwr. 

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ro’n i’n meddwl bod y cwrs yn hynod ddiddorol – ro’n i’n bryderus i ddechrau, ond roedd fy nhiwtor yn anhygoel. Roedd adegau pan ro’n i’n meddwl na fyddwn yn gallu gorffen pethau ar amser gan fy mod i’n gweithio, ond doedd hyn ddim yn broblem oherwydd y terfynau amser hyblyg. Mae’r sgiliau a ddysgais ar y cwrs yn bendant wedi fy helpu gyda fy nyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwn i wir yn ei argymell.

Amaris Powell
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (CDP)

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Un Parêd y Gamlas
Un Parêd y Gamlas

Un Canal Parade,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5BF

Ar-lein
Ar-lein