Profwr MOT

L3 Lefel 3
Rhan Amser
1 Awst 2020 — 31 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Cynlluniwyd ein cwrs Profwr MOT mewn Cerbydau Ysgafn yn benodol ar gyfer mecanyddion sy’n dymuno bod yn brofwyr MOT ar gyfer dosbarthiadau 4 a 7. Bydd cwbkhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn galluogi mecanyddion i ymgymryd ag asesiad arsylwol terfynol y DVSA, er mwyn cyflawni Tystysgrif Cymhwysedd, a fydd yn eu galluogi i fod yn brofwr enwebedig. Wedi ei lleoli ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen yn cwmpasu cynnwys a gynlluniwyd i adlewyrchu’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Rheolwyr MOT.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Gweithio'n Ddiogel o fewn Canolfan Gerbydau
  • Cyfathrebu gyda Chydweithwyr a Chwsmeriaid
  • Rheoli a Chynnal eich Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Cynnal gwiriadau cyn prawf
  • Cynnal prawf MOT

Cynhelir asesu drwy gyfrwng profion ar-lein ac asesiadau ymarferol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £895.00

Gofynion mynediad

4 blynedd o brofiad perthnasol yn y diwydiant cerbydau modur. Trwydded yrru heb unrhyw bwyntiau yn ymwneud â sancsiynau cerbyd modur difrifol. Cymhwyster lefel 3 neu gyfwerth.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Awst 2020

Dyddiad gorffen

31 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

35 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSMOT47P1
L3

Cymhwyster

IMI Level 2 Award in MOT Testing (classes 4 & 7)

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE