Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg

Cefndir Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg yn CAVC

Daliwch ati i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn CAVC! Os ydych yn siarad Cymraeg neu'n dod i'r Coleg o ysgol cyfrwng Cymraeg, rydym yn cynnig ystod o gyrsiau a gyflwynir trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog mewn nifer o wahanol bynciau. Dyma gyfle i chi gynnal eich Cymraeg ac ennill cymhwyster a fydd yn eich helpu i serennu o'r dorf ac yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy. Rydym yn eich annog i ddefnyddio eich Cymraeg mewn gwersi a thu hwnt. Mae llawer o gefnogaeth ar gael a gallwch ddewis cael eich asesu yn Gymraeg waeth beth ydych chi'n ei astudio. 

Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant L1 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cymraeg) L1 Rhan Amser 31 Hydref 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Cyfrwng Cymraeg) L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Chwaraeon (Dwyieithog) - Diploma Atodol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant (Dwyieithog) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Dysgu Dwyieithog

Chwaraeon
Gofal Plant
Gwasanaethau Cyhoeddus