Parth Rhieni

Mae’r fideo isod wedi’i anelu at rieni disgyblion blwyddyn 11 sydd efallai yn meddwl am y Coleg a’r camau nesaf mewn addysg. Mae’n darparu llawer o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â beth sydd gan y Coleg i’w gynnig, cefnogaeth a’r broses o ymgeisio gyda ni.

Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’n Canllaw i Rieni yma.

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Gwyddoniaeth Awyrofod ac Awyrennau

Harddwch

Harddwch

Arlwyo

Celfyddydau Perfformio

Ffotograffiaeth

Plymio

Dylunio Cynnyrch

Gwasanaethau Cyhoeddus

Chwaraeon

Teithio a Thwristiaeth

Mynediad galwedigaethol

Gwybodaeth Ychwanegol

Cefnogaeth Ariannol

Rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer cyrsiau Addysg Bellach llawn amser a rhan amser.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.