Croeso i'n Diwrnod Agored Rhithwir 24/7

Croeso i’n diwrnod agored 24/7 ar-lein!

Gan nad ydym yn gallu eich croesawu wyneb yn wyneb ar y campws ar hyn o bryd, roeddem eisiau dod â’r profiad o ddiwrnod agored i chi! Ar-lein! Gyda gobaith, bydd y wefan hon yn rhoi blas i chi o sut brofiad a geir wrth astudio gyda ni.

Gallwch "gwrdd" â'r tiwtoriaid dros fideo a chael cyflwyniad ganddynt i'r gwahanol gyrsiau rydym yn eu cynnig, mynd ar daith rithwir a darganfod llawer am gefnogaeth a chyfleoedd. Gallwch hefyd gyfeirio unrhyw gwestiynau sydd gennych yn syth i'r tiwtoriaid a fydd yn rhoi ymateb personol yn ôl i chi. Byddwch hefyd yn clywed gan ein myfyrwyr presennol ynglŷn â 'u profiadau o astudio gyda ni. Gall rhieni fynd i'r parth rhieni am wybodaeth wedi'i theilwra a gallwch hefyd wneud cais am gwrs heddiw - dilynwch ganllawiau fideo cam wrth gam ar gyfer gwneud cais. Gallwch gael mynediad i gynnwys ein Diwrnod Agored Rhithiol unrhyw ddydd ac unrhyw bryd i unrhyw le o'ch dewis a byddwn yn ychwanegu mwy a mwy iddo er mwyn dod â datblygiadau a gwybodaeth newydd i chi. Rydym yma 24/7 i'ch cefnogi ar eich taith i'r coleg!

Teithiau Rhithwir

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch rhai o'n cyfleusterau niferus i roi syniad i chi o'r hyn y mae ein campysau yn ei gynnig. Mwy o deithiau rhithwir yn dod yn fuan.