Croeso i'n Diwrnod Agored Rhithwir 24/7

Croeso i’n diwrnod agored 24/7 ar-lein!

Gan nad ydym yn gallu eich croesawu wyneb yn wyneb ar y campws ar hyn o bryd, roeddem eisiau dod â’r profiad o ddiwrnod agored i chi! Ar-lein! Gyda gobaith, bydd y wefan hon yn rhoi blas i chi o sut brofiad a geir wrth astudio gyda ni. Gallwch “gwrdd” â’r tiwtoriaid drwy fideo, lle byddan nhw’n eich cyflwyno i’r cyrsiau gwahanol rydym yn eu cynnig. Ewch ar daith rith a dysgwch fwy am gymorth a chyfleoedd. Gallwch hefyd ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych yn uniongyrchol i’r tiwtoriaid, fydd yn cysylltu â chi’n bersonol.
Ymgeisiwch heddiw gyda chyfarwyddyd a Chwestiynau Cyffredino ar-lein. Gallwch weld cynnwys ein Diwrnod Agored Ar-lein unrhyw ddydd ar unrhyw adeg sy’n gyfleus i chi, a byddwn yn ychwanegu mwy a mwy ato, gan gyflwyno gwybodaeth a datblygiadau newydd i chi. Rydym ar gael 24/7 i’ch cefnogi drwy gydol eich taith i’r Coleg!

Teithiau Rhithwir

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch rhai o'n cyfleusterau niferus i roi syniad i chi o'r hyn y mae ein campysau yn ei gynnig. Mwy o deithiau rhithwir yn dod yn fuan.