Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cyfle i ddysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a gweithio ar friffiau byw ar gyfer diwydiant fel rhan o'ch cwrs.

Am Gerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Mae ein cyrsiau uchel eu parch a'n rhaglenni Prentisiaeth yn cael eu haddysgu ar ein Campws yng Nghanol y Ddinas, sy'n cynnwys cyfleusterau ffilm, dawns, cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio cwbl fodern. Ac nid dyna'r cyfan, mae Theatr Michael Sheen (a agorwyd yn swyddogol gan y dyn ei hun!), ystafelloedd Mac ac ystafelloedd dosbarth creadigol arbenigol ar gael ar y safle hefyd.

EichCAVC

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf â diwydiant, gan gynnwys y BBC, National Theatr Wales, Canolfan Mileniwm Cymru, ITV Wales a Theatr y Sherman, gan ddarparu cyfleoedd am brofiad gwaith a chymryd rhan mewn prosiectau uchel eu proffil.

EichDiwydiant

Mae disgwyl mwy na 12% o dwf mewn swyddi ar gyfer cerddorion ledled De Ddwyrain Cymru, sy'n 10% yn rhagor o dwf na gweddill y DU (Emsi, 2016). Mae mwy na 1,400 o swyddi mewn Celfyddydau Perfformio (gan gynnwys cerddorion) ledled De Ddwyrain Cymru ac mae disgwyl cynnydd o 160 o swyddi (11% o dwf) erbyn 2024 (Emsi, 2016).

EichDyfodol

Mae ein myfyrwyr ni'n gwneud cynnydd - yn bennaf yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiannau creadigol. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i astudio cwrs prifysgol mewn prifysgolion ledled y DU, gyda llawer yn dewis aros yn CAVC i astudio un o'n cyrsiau Gradd Sylfaen unigryw ac uchel eu parch mewn pynciau sy'n cynnwys Celfyddydau Perfformio, Ffilm, Ffotograffiaeeth a Thechnoleg Cerddoriaeth Boblogaidd.

Cyrsiau Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cerddoriaeth

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cerddoriaeth
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cerddoriaeth Boblogaidd
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Technoleg Cerddoriaeth
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) - BA (Anrhydedd)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celfyddydau Perfformio

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Celfyddydau Perfformio
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rubicon Dance - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 15 Medi 2020 Rubicon Dance
Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd