Y Gyfraith (CILEx)

Y Sefydliad Siartredig o Weithredwyr Cyfreithiol (CILEx)

Am gyrsiau'r Gyfraith (CILEx)

Mae gan Goleg Caerdydd a'r Fro enw rhagorol am ddarparu cyrsiau CILEx o ansawdd uchel ac mae cannoedd o fyfyrwyr yn dewis astudio gyda ni bob blwyddyn. Yn wir, mae nifer y cofrestriadau CILEx yn CAVC wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Ein cyrsiau CILEx

Amrywiaeth o gymwysterau astudio

Tystysgrif/Diploma neu Ddiploma Uwch yn y Gyfraith ac Ymarfer, Diploma Fast Track i Raddedigion a dewis o dystysgrifau pwnc sengl.

Cyfleusterau Blaenllaw yn y Sector

Cyfle i astudio ar Gampws Canol y Ddinas nodedig y Coleg gwerth £45m yng nghalon y brifddinas.

Dysgu hyblyg

Opsiynau Ar-lein ac Ar y Campws / Dysgu o bell ar gael hefyd

Yr holl gyrsiau Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Cyflenwol

Ar Gyrsiau Campws

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
CILEx Diploma yn y Gyfraith ac Ymarfer
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 1 Chwefror 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Tystysgrif Un Pwnc
L6 Rhan Amser 7 Medi 2020 29 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Dysgu o Bell

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
CILEx Cyflwyniad i'r Gyfraith ac Ymarfer Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Cyfraith Gamwedd Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Cyfreithiad Sifil Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Dysgu o Bell Cyfraith Teulu
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Gofal Cleientiaid Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEX Lefel 3 Uned Cyfraith Trosedd (Dysgu o Bell)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEX Uned Cyfraith Tir (Dysgu o Bell)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Ymchwil Cyfreithiol Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dysgu o Bell Cyfraith Contract CILEx
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd