TG a Chyfrifiaduron

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i gyflogwyr ym mhob sector. Ewch ati i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiaduron ac agor drysau ar amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Am TG a Chyfrifiaduron

Ar ein cyrsiau TG a Chyfrifiaduron a'n rhaglenni Prentisiaeth rydych chi'n datblygu sgiliau cysylltiedig â gwaith, gan gynnwys gweithio gyda gwahanol dechnolegau, llunio meddalwedd a chaledwedd, a datrys problemau. Byddwch yn dysgu yn ein hystafelloedd TG nodedig ac yn cael cyfle hefyd i gymryd rhan mewn briffiau byw sy'n cael eu pennu gan ddiwydiant, er enghraifft, datblygu gwefannau ar gyfer busnesau real. Hefyd mae ein myfyrwyr TG yn cystadlu mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol gan gynnwys her Microsoft Worldskills - ac mae ganddynt enw da am lwyddiant gwych. Mae'r cyfleoedd hyn yn gyfle i chi ddatblygu eich CV a bod yn unigryw yng nghanol y dorf.

EichCAVC

Mae gan fyfyrwyr TG CAVC enw da am lwyddo mewn cystadlaethau cenedlaethol. Yn 2016 yn rownd Technegydd TG Microsoft yn World Skills Wales, enillodd myfyrwyr CAVC y tair wobr uchaf i gyd. Daeth James Gradkowski yn gyntaf, gan ennill yr aur, enillodd Jake Huntley yr arian a dyfarnwyd yr efydd i Zoila Garcia Mancebo.

EichDiwydiant

Roedd 1.16 miliwn o bobl yn gweithio mewn busnesau digidol yn 2014 – yn cyfrif am 3% o weithlu'r DU. Roedd y gyflogaeth yn y diwydiant digidol â'i ffocws yn bennaf ar TG (74%) gyda 24% pellach wedi'u cyflogi mewn telegyfathrebu (Tech Partnership, 2016).

EichDyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch cysylltiedig â TG mewn prifysgolion ledled y DU ac yn CAVC, ble rydym yn cynnig HND mewn Cyfrifiaduron. Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen yn syth i gyflogaeth mewn swyddi sy'n cynnwys Dylunio a Datblygu Gwefannau, Technegydd a Chefnogaeth TG.
Cyrsiau TG a Chyfrifiadura

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Defnyddwyr TG - Diploma
L1 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws y Barri
TG - Tystysgrif Estynedig
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura gyda Ddiogelwch Seiber - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura - Rhaglen Uwch
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
HND mewn Cyfrifiadura
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Cyrsiau Byr

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Start dates available
Locations available
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl gyrsiau TG a Chyfrifiaduron

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Locations available
Microsoft Office Craidd Excel
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Microsoft Office Craidd Outlook
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Microsoft Office Craidd PowerPoint
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Microsoft Office Craidd Word
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd