Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Therapydd Harddwch, Therapydd Ategol neu Reolwr Salon.

Am Therapïau Harddwch ac Ategol

Byddwch yn dysgu mewn cyfleusterau arbennig iawn gan gynnwys ein salonau trin gwallt masnachol eang a'r ystafelloedd triniaethau harddwch gyda chleientiaid sy'n talu. Mae hyn yn cynnwys ein sba nodedig yng nghanol y ddinas - 'urbasba' - cyfleuster unigryw ac un o'r mwyaf o'i fath yn y wlad, sydd hefyd â sba trefol gyda jacuzzi, ystafell stêm, sawna, tanc arnofio a mwy. Byddwch yn dysgu gan staff cymwys yn y diwydiant ac yn defnyddio cynhyrchion o safon uchel, gan gynnwys Elemis a Goldwell. Hefyd byddwch yn elwa o ddosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol sy'n ymweld, o enwau mawr, gan gynnwys Nails Inc.

EichCAVC

Mae ein myfyrwyr gwallt a harddwch wedi mwynhau llwyddiant mawr mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol, gan ennill medalau aur ac efydd yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru. Hefyd enillodd myfyrwraig ar gampws y Barri CAVC, Nadia Hadjali, wobr Myfyriwr Trin Gwallt y Flwyddyn y DU. Hefyd mae gan y myfyrwyr enw da am gael gwaith yn y salonau a'r sbas gorau, gyda phum myfyriwr Therapi Harddwch wedi cael gwaith yn y Celtic Manor eleni.

EichDiwydiant

Yn Ne Ddwyrain Cymru mae 47% o'r cyfleoedd cyflogaeth ledled Cymru yn y Sector Trin Gwallt a harddwch, gan ddarparu cyfleoedd rhagorol am gynnydd i gyflogaeth (Habia, 2014). Mae gan Dde Ddwyrain Cymru dwf disgwyliedig o 13.2% erbyn 2020 (EMSI, 2015).

EichDyfodol

Mae ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn rhai o salonau a sbas gorau'r wlad. Gallech ddatblygu gyrfa fel steilydd gwallt, technegydd lliw, barbwr, therapydd harddwch, technegydd ewinedd, rheolwr salon a mwy. Mae rhai o'n myfyrwyr ni wedi agor eu salonau llwyddiannus eu hunain hyd yn oed.

Yr holl gyrsiau Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Trin Gwallt

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gwasanaethau Cwsmer, Gwallt a Harddwch
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Barbro
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 23 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Manwerthu a Thrin Gwallt
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Trin Gwallt - Llwybr Carlam
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwallt Priodasol
L3 Rhan Amser 4 Mawrth 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheolaeth Salon a Thrin Gwallt
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Trin Gwallt

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gwallt a Cholur y Cyfryngau
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Cwsmeriaid a Harddwch
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Harddwch a Therapi Sba
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Therapi Harddwch
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Colur Cosmetig
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Effeithiau Arbennig Theatrig. Gwallt a Cholur y Cyfryngau
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Harddwch a Therapi Sba
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Therapïau Cyflenwol
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol o fewn y Sector Gwallt a Harddwch
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd)
L5 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapïau Harddwch ac Ategol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Technoleg Ewinedd
L2 Rhan Amser 30 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ychwanegiadau Ewinedd
L2 Rhan Amser 22 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Therapi Tylino Chwaraeon
L3 Rhan Amser 17 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif mewn Tylino Pen Indiaidd
L3 Rhan Amser 29 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Tystysgrif mewn Tylino Swedaidd
L3 Rhan Amser 1 Gorffennaf 2020 Campws Dwyrain Caerdydd
Tylino Chwaraeon
L4 Rhan Amser 20 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif VTCT mewn IPL (triniaeth laser ar gyfer adfywio'r croen a thynnu blew) Lefel 4 Rhan Amser
L4 Rhan Amser 22 Mehefin 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd