Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn gwaith brics, gwaith coed, teilsio waliau a lloriau, paentio ac addurno neu blastro.

Am Adeiladu

Byddwch yn astudio yn ein canolfannau a'n cyfleusterau adeiladu penodol. Mae'r rhain yn cynnwys ystafelloedd dosbarth ar gyfer gwaith theori a gweithdai enfawr penodol i fasnach ble fyddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos. Hefyd mae CAVC yn cynnig cannoedd o leoliadau gwaith i fyfyrwyr adeiladu bob blwyddyn, yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol - a'r cyfan yn helpu i'ch gwneud yn unigryw yng nghanol y dorf a chael cyflogaeth.

EichCAVC

Mae ein cwrs Adeiladu a'r cwrs Amgylchedd Adeiledig Lefel 3 yn ddelfrydol i fyfyrwyr sy'n dymuno bod yn Benseiri, Syrfewyr Adeiladu, Rheolwyr Adeiladu, Peirianwyr Sifil neu Syrfewyr Maint. Mae cyrsiau fel hyn yn cael eu hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Sifil ac maent yn cynnig lleoliadau Career Ready gyda thâl.

EichDiwydiant

Mae £10bn o fuddsoddiad wedi'i ddatgan ar gyfer y 7 mlynedd nesaf ledled De Ddwyrain Cymru. Dywed LSkIP (2017) bod mwy na 5,000 o fusnesau cofrestredig yn Ne Ddwyrain Cymru gyda gweithlu presennol o 45,000 y mae disgwyl iddo dyfu i 46,900 erbyn 2024 gyda gofyniad cyfnewid swyddi o 15,300.

EichDyfodol

Ar ôl cwblhau eu cymhwyster mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu. Mae hyn yn cynnwys swyddi gyda chyflogwyr mawr fel Willmott Dixon a Redrow, cwmnïau adeiladu llai neu hyd yn oed ddechrau eu busnes eu hunain.

Cyrsiau Adeiladu

Gwaith Brics

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gwaith Brics
Cwrs llawn
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Brics
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Brics
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Brics - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gwaith Saer
Cwrs llawn
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed ar Safle - NVQ
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed a Saernïaeth - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Coed Safle - Diploma Uwch
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Prentisiaeth Saernïaeth
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws y Barri
Saernïaeth ar Safle Gwaith
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Saernïaeth Mainc
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws y Barri
Gwaith Coed ar Safle
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed ar Safle - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gwaith Saer
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Saernïaeth Mainc
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws y Barri
Saernïaeth Mainc - Prentisiaeth
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws y Barri
Adeiladu

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gweithredwr Adeiladu
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gweithrediadau Cynnal a Chadw - Prentisiaeth
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws y Barri
Adeiladu a Pheirianneg Sifil - Prentisiaeth
Cwrs llawn
L3 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif
L3 Rhan Amser 21 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladwaith a'r Amgylchedd Adeiledig
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Prentisiaeth
L4 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif Genedlaethol Uwch
Cwrs llawn
L4 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Goruchwylio Safleoedd - CIOB
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L4 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig - Prentisiaeth
L5 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
L5 Rhan Amser 17 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Safle Adeiladwaith - NVQ Diploma
L6 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Diploma mewn Paentio ac Addurno
Cwrs llawn
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno
L1 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paentio ac Addurno
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Paentio ac Addurno
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio a Phlastro

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Plastro
Cwrs llawn
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro
Cwrs llawn
L1 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Llawr
Cwrs llawn
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro Hunan-ariannu
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro - Prentisiaeth
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plastro - Trac cyflym
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teilsio Waliau a Llawr
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd