Gofal Iechyd a Chymdeithasol Plant

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Am Ofal Iechyd a Chymdeithasol Plant

Byddwch yn treulio amser gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith mewn gwahanol sefyllfaoedd gofal cysylltiedig a'r cwrs o'ch dewis - fel meithrinfeydd neu gartrefi gofal. Mae eich amser yn y coleg yn canolbwyntio ar ddatblygu eich gwybodaeth mewn pynciau perthnasol fel dysg a datblygiad plant, diogelu, anatomeg a ffisioleg a chydraddoldeb - yn cael eu dysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

EichCAVC

Mae'r holl gyrsiau gofal yn rhoi pwyslais mawr ar leoliadau gwaith - i wneud yn siwr eich bod yn cael y profiad ymarferol sy'n datblygu eich cyflogadwyedd, eich CV a'ch cyfleoedd gyrfaol. Mae ein tim Cyflogadwyedd yn gweithio'n galed i ddod o hyd i'r amrywiaeth orau o leoliadau ar gyfer myfyrwyr, gan gynnwys meithrinfeydd, ysgolion a dewis eang o leoliadau'r GIG.

EichDiwydiant

Ar hyn o bryd, mae bron i 100,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn Ne Ddwyrain Cymru. Hefyd, mae'r rhanbarth 19% uwch ben y cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer swyddi yn y sector ac mae disgwyl cynnydd o 4,000 o swyddi eraill (4%) erbyn 2024 (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflogaeth yn eu maes o ddewis ar ol cwblhau eu cwrs. Mae hyn yn cynnwys swyddi mewn meithrinfeydd, canolfannau gofal plant, cartrefi gofal a gwaith ieuenctid. Mae llawer o fyfyrwyr Lefel 3 yn mynd ymlaen i gyrsiau prifysgol, gan gynnwys Datblygiad Plant, Gofal Ieuenctid a Chymunedol, Nyrsio, Gofal Cymdeithasol ac Addysgu. Hefyd gallwch astudio cwrs prifysgol yn CAVC gyda Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Gofal a chwrs Addysg, Dysg a Datblygiad poblogaidd.
Gofal Plant

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Ofal Corfforol Babanod
L1 Rhan Amser 21 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i Weithgareddau Creadigol ar gyfer Datblygiad Plant
L1 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi at Waith mewn Ysgolion
L1 Rhan Amser 12 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Pwysigrwydd Chwarae mewn Datblygiad Plentyn
L1 Rhan Amser 18 Hydref 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Magu Plant
L1 Rhan Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cyfrwng Cymraeg)
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Dwyieithog)
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gofal Plant, Dysgu a Datblygiad - Diploma Estynedig
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod
L5 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Dyfarniad Iaith Arwyddion Prydain (BSL)
L1 Rhan Amser 5 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Tystysgrif Estynedig
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Diploma Estynedig mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dim ond 3 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Diploma Sylfaen Cenedlaethol
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L5 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cwnsela

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Gwnsela
L2 Rhan Amser 12 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Rhan Amser 10 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela
Dim ond 4 lleoedd ar ôl
L3 Rhan Amser 10 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig
Cwrs llawn
L4 Rhan Amser 10 Medi 2019 Campws y Barri
Goruchwylio ym maes Cwnsela Therapiwtig
L6 Rhan Amser 10 Hydref 2019 Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyn Mynediad at Nyrsio
L2 Rhan Amser 4 Tachwedd 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Nyrsio
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri