Gwyddoniaeth Awyrofod ac Awyrennau

Hyfforddwch i gael gyrfa ym maes awyrofod - un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU

Gwybodaeth am Beirianneg Awyrennau

Hyfforddwch i gael gyrfa ym maes awyrofod - un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU gyda chyfleoedd cyffrous i weithio yng Nghymru ac ym mhob cwr o'r byd. Mae pob un o'n cyrsiau Peirianneg Awyrennau yn cael eu darparu yn ein Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT). Mae'r ganolfan eiconig hon yn cynnwys ystafelloedd dosbarth yn ogystal â gweithdai arbenigol, labordai a sied awyrennau go iawn gydag awyren i chi ei defnyddio i ddatblygu eich sgiliau ymarferol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau ardderchog â'r diwydiant. Mae hyn yn golygu eich bod yn meithrin y wybodaeth, y sgiliau a'r cymwysterau diwydiant priodol ar eich cwrs neu Brentisiaethau, yn ogystal â lleoliadau gwaith yn y diwydiant - i gyd i'ch paratoi chi am yrfa yn y diwydiant awyrofod.

EichCAVC

Mae gan Ganolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod y Coleg sawl cysylltiad â'r diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd profiad gwaith a lleoliadau ar gyfer myfyrwyr CAVC gyda chwmnïau fel British Airways, AerFin, Cardiff Aviation a GE Aero.

EichDiwydiant

Diwydiant awyrofod y DU yw'r mwyaf yn Ewrop a'r ail fwyaf yn y byd ar ôl UDA. Mae ei drosiant yn £31bn, mae'n allforio gwerth £27bn, wedi gweld twf o 39% ers 2010, yn cyflogi 128k o weithwyr a 4.1k o brentisiaid.

EichDyfodol

Ar ôl CAVC mae llawer o fyfyrwyr yn bwrw ymlaen i gyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys Prentisiaethau a rolau dan hyfforddiant gyda chwmnïau peirianneg ac awyrofod ledled De Cymru a thu hwnt. Mae llawer o fyfyrwyr eraill yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs prifysgol cysylltiedig yn y DU, gyda rhai yn dewis aros yn ICAT i astudio ein gradd BSc (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennau sy'n cael ei chynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol Kingston.

Pob cwrs Gwyddoniaeth Awyrofod ac Awyrennau

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Dronau - Cyflwyniad i Reoli Hedfan
L1 Rhan Amser 20 Chwefror 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynnal a Chadw Awyrennau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Awyrennau
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Diploma Estynedig mewn Rheoli a Gweithrediadau Hedfan
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Dylunio Awyrofod gyda Chymorth Cyfrifiadur a Rheoli Prosiectau
L3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
EASA Rhan66 B1.1 Trwydded Dysgu o Bell (Y Lluoedd Arfog)
L4 Rhan Amser 31 Gorffennaf 2020 Ar-lein
EASA Rhan66 B2 Trwydded Dysgu o Bell (Y Lluoedd Arfog)
L4 Rhan Amser 31 Gorffennaf 2020 Ar-lein
Egwyddorion a Gweithrediadau Dronau (Awyrennau Bach Di-griw)
L4 Rhan Amser 12 Tachwedd 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg Awyrennol - Mecatroneg / Roboteg
L4 Rhan Amser 22 Chwefror 2021 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HND mewn Peirianneg Awyrenegol
L5 Llawn Amser 7 Medi 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
BEng (Hons) mewn Peirianneg Awyrennau
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Arholiadau CAA
Rhan Amser 1 Awst 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod