Ystried mynd i'r Coleg ond heb wneud cais eto?

Mae amser eto i wneud cais am gwrs sy'n dechrau'r mis Medi hwn
Os ydych chi eisiau ailhyfforddi, dysgu rhywbeth newyddneu ennill cymhwyster i symud ymlaen yn eich gyrfa, mae gan Goleg Caerdydd a’rFro y cwrs addas i chi. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau i’ch helpuchi i gyflawni mwy. Mae ein cyfleusterau dysgu’n ddiguro ac mae cyfraddaullwyddo ein myfyrwyr ni ymhlith y gorau yn y sector. 

Cyrsiau llawn amser

Mae'r ceisiadau ar gyfer Medi 2019 bellach ar agor! Edrychwch ar bob un o'n cyrsiau ac yna cliciwch i ymgeisio am y cwrs a ddewiswyd gennych. Fe'ch cyfeirir at ein ffurflen gais ar-lein sy'n gyflym ac yn hawdd i'w chwblhau. Yna byddwn yn cysylltu i drafod y camau nesaf ac yn eich gwahodd i gyfweliad lle bo hynny'n berthnasol.

Cyrsiau rhan amser

Defnyddiwch ein chwiliwr cwrs i ddod o hyd i'r cwrs rydych chi'n dymuno gwneud cais amdano. Gallwch chi hidlo cyrsiau trwy dicio 'rhan-amser'. Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, cliciwch ar y botwm 'Gwneud cais Nawr', llenwch y ffurflen gais ar-lein gyda'ch manylion a byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost a manylion am eich cam nesaf.

AU amser

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gymwysterau AU mewnpartneriaeth â phrifysgolion arbenigol mewn amrywiaeth eang o bynciau, o HND iTAR. Mae ein cyfleusterau eithriadol yn darparu amgylcheddau gwaith real ermwyn eich paratoi chi’n llawn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.