Coginio Proffesiynol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
8 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y Ddiploma Lefel 2 yn addas i chi os oes gennych ychydig o sgiliau a phrofiad sylfaenol fel cogydd, yn debygol mewn rôl lle rydych yn gweithio o dan oruchwyliaeth. Rydych eisiau ennill cymhwyster ffurfiol a gwella eich sgiliau er mwyn i chi gael symud i swydd uwch.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau y byddwch yn eu hastudio y mae:

 • Diogelwch Bwyd
 • Iechyd a diogelwch mewn arlwyo
 • Bwydydd iachach
 • Costau a chynllunio bwydlen
 • Paratoi a choginio bwydydd gwahanol

Mae’r cymwysterau hyn fel arfer yn cael eu hasesu yn defnyddio aseiniadau, tasgau ymarferol, arholiadau neu / a phrofion ar-lein.

Ar gyfer y cymwysterau hyn, byddwch yn cwblhau arddangosiadau ymarferol, arholiadau synoptig, aseiniadau ac yn sefyll arholiad amlddewis.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Gofynion mynediad

Bydd gennych rywfaint o sgiliau sylfaenol a phrofiad fel pen-cogydd, mwy na thebyg o swydd lle roeddech yn gweithio dan oruchwyliaeth. Byddwch eisiau ennill cymhwyster ffurfiol a chynyddu eich sgiliau fel eich bod yn gallu ymgymryd â swydd uwch.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

8 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC2F05
L2

Cymhwyster

City & Guilds Level 2 NVQ Diploma in Pro

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ar ôl gadael CAVC, efallai y gwnaf i barhau â'm Sgiliau Pobi a gwneud Lefel 4 yn y brifysgol, neu efallai y gwnaf i ystyried gwneud gradd addysgu, felly mae'n bosib y gallwn fod yn addysgu yn y dyfodol. Fe fyddwn i'n dweud wrth fyfyrwyr posib fod hwn yn gwrs da a bod y gefnogaeth gan y tiwtoriaid yn wych.

Ellie Woodfield
Wedi astudio cwrs Pobyddiaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE