Plymio, Gwresogi ac Awyru

Cyfle i hyfforddi i fod yn Blymiwr medrus a chymwys neu'n Beiriannydd arbenigol yn gweithio gyda Nwy, Gwresogi a Gwyntyllu, Oergelloedd neu Awyru.

Am Blymio, Gwresogi ac Awyru

Byddwch yn dysgu yn ein cyfleusterau penodol i grefft sy'n cynnwys gweithdai mawr o safon diwydiant ble byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos. Hefyd mae CAVC yn cynnig lleoliadau gwaith i fyfyrwyr bob blwyddyn, yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol - a'r cyfan yn eich helpu chi i fod yn unigryw yng nghanol y dorf a chael cyflogaeth.

EichCAVC

Rydym yn cynnig cyrsiau unigryw i ni yn y rhanbarth. Ni yw'r unig ddarparwr yng Nghymru sy'n cynnig Diploma NVQ Ldefel 2 City and Guilds mewn Oergelloedd ac Awyru. Hefyd ni yw'r unig ddarparwr yn Ne Ddwyrain Cymry sy'n cynnig y Diploma Lefel 3 mewn Plymio a Gwresogi Domestig.

EichDiwydiant

Mae gan Gymru fwy na 5,400 o bobl wedi'u cyflogi yn y sector hwn, gyda Phrifddinas Ranbarth Caerdydd yn gartref i 51% o gyfanswm y gweithlu ledled Cymru.

EichDyfodol

Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n cwblhau cwrs neu Brentisiaeth yn symud ymlaen i gyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys swyddi gyda gwasanaethau adeiladu mawr a chwmnïau peirianneg mawr yn ogystal â chwmnïau masnachu llai. Hefyd mae rhai'n mynd ymlaen i sefydlu eu busnes llwyddiannus eu hunain.
Cyrsiau Plymio, Gwresogi ac Awyru

Yr holl opsiynau Plymio, Gwresogi ac Awyru

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol)
L1 Rhan Amser 6 Medi 2021 16 Medi 2021 25 Medi 2021 18 Gorffennaf 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Adeiladu, Trydanol & Plymio
L1 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Adeiladu (Trydanol, Plymio, Gwresogi ac Awyru ac Rheweiddio a Chyflyru Aer)
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws y Barri
Oeri - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio Domestig - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Plymio - Peirianneg Uwch
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau Plymio
L2 Llawn Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio Domestig - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 6 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl opsiynau Plymio, Gwresogi ac Awyru

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Locations available
Rheoliadau ODS a Nwy F 
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ACS - Ailasesiad CCN1
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
ACS - Asesiadau Nwy Petrolewm Hylifedig
L1 L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
ACS - Asesiad Cychwynnol CCN1
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
BPEC Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Peirianwyr Nwy a Phlymio
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
Dŵr Poeth heb Dyllau Aer
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri