Plymio, Gwresogi ac Awyru

Cyfle i hyfforddi i fod yn Blymiwr medrus a chymwys neu'n Beiriannydd arbenigol yn gweithio gyda Nwy, Gwresogi a Gwyntyllu, Oergelloedd neu Awyru.

Am Blymio, Gwresogi ac Awyru

Byddwch yn dysgu yn ein cyfleusterau penodol i grefft sy'n cynnwys gweithdai mawr o safon diwydiant ble byddwch yn datblygu eich sgiliau ymarferol bob wythnos. Hefyd mae CAVC yn cynnig lleoliadau gwaith i fyfyrwyr bob blwyddyn, yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol - a'r cyfan yn eich helpu chi i fod yn unigryw yng nghanol y dorf a chael cyflogaeth.

EichCAVC

Rydym yn cynnig cyrsiau unigryw i ni yn y rhanbarth. Ni yw'r unig ddarparwr yng Nghymru sy'n cynnig Diploma NVQ Ldefel 2 City and Guilds mewn Oergelloedd ac Awyru. Hefyd ni yw'r unig ddarparwr yn Ne Ddwyrain Cymry sy'n cynnig y Diploma Lefel 3 mewn Plymio a Gwresogi Domestig.

EichDiwydiant

Mae gan Gymru fwy na 5,400 o bobl wedi'u cyflogi yn y sector hwn, gyda Phrifddinas Ranbarth Caerdydd yn gartref i 51% o gyfanswm y gweithlu ledled Cymru.

EichDyfodol

Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n cwblhau cwrs neu Brentisiaeth yn symud ymlaen i gyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys swyddi gyda gwasanaethau adeiladu mawr a chwmnïau peirianneg mawr yn ogystal â chwmnïau masnachu llai. Hefyd mae rhai'n mynd ymlaen i sefydlu eu busnes llwyddiannus eu hunain.
Cyrsiau Plymio, Gwresogi ac Awyru

Yr holl opsiynau Plymio, Gwresogi ac Awyru

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol)
L1 Rhan Amser 20 Gorffennaf 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Adeiladu, Trydanol & Plymio
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Oeri - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Plymio Domestig - Prentisiaeth
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Plymio - Peirianneg Uwch
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws y Barri
Sgiliau Plymio
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Plymio Domestig - Prentisiaeth
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Plymio
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau Proffesiynol

Yr holl opsiynau Plymio, Gwresogi ac Awyru

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
ACS - Asesiadau Nwy Petrolewm Hylifedig
L1 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoliadau ODS a Nwy F 
L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ACS - Ailasesiad CCN1
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
ACS - Asesiad Cychwynnol CCN1
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
BPEC Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Peirianwyr Nwy a Phlymio
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri
Dŵr Poeth heb Dyllau Aer
L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws y Barri