Wythnos Agored - dewch i edrych o gwmpas - Dydd Llun 24 Mehefin - Dydd Iau 27 Mehefin

Wedi gwneud cais? Meddwl am wneud cais? Galwch draw i ddysgu mwy

Wedi gorffen eich arholiadau ac yn edrych am eich cam nesaf? Dewch i Wythnos Agored CAVC rhwng dydd Llun 24 Mehefin a dydd Iau 27 Mehefin. Bydd ein holl Gampysau gwych ar agor, gweler isod fanylion am amseroedd, dyddiadau a lleoliadau:

Dydd Llun 24 Mehefin - Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT) a Champws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - rhwng 4pm a 7pm

Y campws gwych hwn yw ein canolfan bwrpasol ar gyfer chwaraeon. Wedi'i leoli yn Lecwydd, Caerdydd, mae'n cynnwys trac athletau awyr agored maint llawn a stadiwm, cromen chwaraeon o'r radd flaenaf sy'n cynnwys cae 3G, cae 3G awyr agored a chaeau glaswellt ar gyfer aml-chwaraeon. 

Mae'r campws nodedig hwn yn ganolfan ragoriaeth arbenigol ar gyfer y diwydiant Awyrofod - gan hyfforddi unigolion a gweithio gyda chyflogwyr o'r sector ledled Cymru, y DU ac ar draws y byd.

Dydd Mawrth 25 Mehefin - Campws Canol y Ddinas Caerdydd - rhwng 4pm a 7pm

Ein hadeilad nodedig gwerth £45 miliwn yw calon y campws hwn. Wedi'i agor yn 2015 gan y Prif Weinidog, mae'r adeilad enfawr yn cynnwys ystod eang o gyfleusterau arbenigol o Theatr Michael Sheen gyda 100 sedd, bwyty nodedig Y Dosbarth ar y pumed llawr, ein salon a sba unigryw a dros 230 o fannau addysgu o'r radd flaenaf.

Dydd Mercher 26 Mehefin – Campws Cymunedol y Dwyrain a Champws Cymunedol Gorllewin Caerdydd – rhwng 4pm a 7pm

Adeiladwyd y campws newydd sbon hwn, a agorodd ym mis Ionawr 2018, ar safle hen gampws Trowbridge CAVC. Mae gan y campws arloesol sydd werth miliynau o bunnoedd amrywiaeth eang o leoedd addysgu a chyfleusterau gan gynnwys bwyty a salon hyfforddi, gweithdai gwasanaethau adeiladu a labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf. Mae ganddo hefyd ystod eang o gyfleusterau chwaraeon a siop.

Dydd Iau 27 Mehefin - y Barri - rhwng 4pm a 7pm

Mae'r campws hwn wedi bod yn safle poblogaidd ers dros 50 mlynedd. Mae'r safle mawr hwn yn cynnwys ystod enfawr o gyfleusterau gan gynnwys Bwyty Morgannwg; academi salon a sba urbasba; gweithdai gwasanaethau adeiladu a modurol; llawr celf a dylunio pwrpasol ac ystod eang o leoedd addysgu a dysgu. Ar y safle hefyd mae yna ffreutur prysur, siop a siop goffi ar gyfer y dysgwyr.