Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dysgwyr Creadigol CCAF yn cael cryn lwyddiant yn Eisteddfod Celf a Chrefft Caerdydd a’r Fro yr Urdd

Llongyfarchiadau i bump o’n dysgwyr Creadigol a enillodd wobrau ym mhob un o dri chategori gwahanol yn Eisteddfod yr Urdd yr wythnos hon.

Chwaraewr Academi Pêl-fasged CCAF wedi'i ddewis i gynrychioli Dan 18 Prydain Fawr

Onanefe Atufe, sy'n ddysgwr a Chwaraewr Academi Pêl-fasged Coleg Caerdydd a'r Fro, yw'r Cymro cyntaf mewn wyth mlynedd i gael ei ddewis i gynrychioli Prydain Fawr.

Dathlu blwyddyn eithriadol o chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu eu tymor gorau erioed yng Ngwobrau Chwaraeon CCAF 2024.

Yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle AS, yn ymweld â Champws Canol y Ddinas Coleg Caerdydd a'r Fro

Ymwelodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle AS, â Champws Canol y Ddinas Coleg Caerdydd a'r Fro yr wythnos ddiwethaf.

Dysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn mynd ar drip unwaith mewn oes i Fecsico

Mae dysgwyr Lletygarwch ac Arlwyo a Theithio a Thwristiaeth o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi bod ar daith unwaith mewn oes i Cancun ym Mecsico.

1 2