Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Myfyrwraig Coleg Caerdydd a’r Fro, Ffion, yn ennill gwobr am ei hymrwymiad eithriadol i’r Gymraeg

Mae Ffion Llewellyn, myfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi ennill Gwobr CAVC am ei Hymrwymiad Eithriadol i’r Iaith Gymraeg.

Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu eu tymor gorau erioed

Mae Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bownsio’n ôl o’r cyfyngiadau a roddwyd ar chwaraeon yn ystod y pandemig i ddathlu eu tymor gorau erioed yn 2021-22.

Alun Cairns AS yn ymweld â Llu Cadetiaid Cyfunol Coleg Caerdydd a'r Fro

Croesawodd Coleg Caerdydd a'r Fro Alun Cairns, AS Bro Morgannwg, i Gampws y Barri yr wythnos diwethaf lle cyfarfu â Llu Cadetiaid Cyfunol y Coleg (CCF).

Trafnidiaeth Cymru yn dewis prydau myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro ar gyfer eu bwydlen dosbarth cyntaf ar drenau

Mae tri myfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill cystadleuaeth Bwydlen Ragorol Trafnidiaeth Cymru i greu prydau ar gyfer ei fwydlen newydd, Blas, ar gyfer cerbydau dosbarth cyntaf ei drenau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cyhoeddi nawdd i Tafwyl 2022

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) yn falch o noddi Tafwyl pan fydd yr ŵyl yn dychwelyd i Gastell Caerdydd yr haf yma.

1 2