Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn trechu’r cyfnod clo ac yn sicrhau llwyddiant Safon Uwch a BTEC

Er gwaethaf wynebu blwyddyn wahanol i unrhyw un arall, mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu canlyniadau Safon Uwch a BTEC rhagorol heddiw, gan sicrhau lle yn y prifysgolion gorau a llwybrau cynnydd rhagorol.

Myfyrwyr Ffotograffiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro yn rhagori er gwaetha’r cyfnodau clo a’r cyfyngiadau

Nid yw myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro sy’n astudio’r Radd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth wedi gadael i gyfnodau clo a chyfyngiadau COVID-19 eu hatal ac maent wedi parhau i gynhyrchu gwaith syfrdanol ar gyfer cyfres o gleientiaid.