Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Blwyddyn fawr arall o lwyddiant yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru i Goleg Caerdydd a’r Fro

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill 34 o fedalau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni, er gwaethaf pwysau’r cyfnod clo.

CAVC yn symud o 12fed i 2il ym Mynegai’r 100 Gweithle Mwyaf Cynhwysol yn y DU gan y Ganolfan ar gyfer Amrywiaeth ac yn ennill gwobr Coleg y Flwyddyn!

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi symud i'r ail safle ym Mynegai Gweithleoedd Mwyaf Cynhwysol y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth – ac wedi ennill gwobr y Ganolfan i Ddarparwr Addysg Bellach y Flwyddyn.

CF10 – Darparwyr arlwyo a manwerthu Coleg Caerdydd a’r Fro ar restr y Cwmnïau Gorau yn y DU i Weithio Iddynt

Mae CF10, y sefydliad sy'n darparu siopau coffi, ffreuturau, siopau, Subway a llogi lleoliadau Coleg Caerdydd a'r Fro, wedi cael cydnabyddiaeth ar Restr Cwmnïau Gorau'r DU i Weithio Iddynt.

Cefnogaeth Coleg Caerdydd a'r Fro i ddysgwyr wedi’i choroni fel y gorau yn y DU yng Ngwobrau AB TES

Dyfarnwyd y brif wobr i Goleg Caerdydd a'r Fro yng Ngwobrau AB TES 2021 am y gefnogaeth mae'n ei rhoi i'w ddysgwyr.