Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

CAVC ac Academi Griced ac Addysg Criced Morgannwg yn cael llwyddiant ysgubol ac yn dod yn bencampwyr Colegau Cymru

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ac Academi Griced ac Addysg Criced Sirol Morgannwg wedi ennill cystadleuaeth Criced 24 Colegau Cymru er nad oedd y tîm wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth erioed o’r blaen. Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ac Academi Griced ac Addysg Criced Sirol Morgannwg wedi ennill cystadleuaeth Criced 24 Colegau Cymru er nad oedd y tîm wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth erioed o’r blaen.

Dim sioc wrth i Kaiden o Goleg Caerdydd a’r Fro ennill gwobr Prentis Trydan y Flwyddyn Cymru

Mae Kaiden Ashun, dysgwr Gosodiadau Trydan yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi cael ei goroni fel y prentis trydan gorau yn y DU.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio prentisiaeth newydd gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ymuno â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o swyddogion tân yn y rhanbarth.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill gwobr genedlaethol am ei ddull o weithredu gyda chynhwysiant ac amrywiaeth

Cafodd ymrwymiad y Coleg i degwch, parch, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant ac ymgysylltu (FREDIE) ei gydnabod gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth yn ei Gwobrau Blynyddol. Hefyd mae’r Coleg wedi symud o’r 15fed i’r 12fed safle ym Mynegai 100 Uchaf y Ganolfan yn y DU.

1 2