Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

O Brentis Iau i ddysgwr lefel prifysgol i Ray, myfyriwr ffilm yn CAVC

Mae un o'r myfyrwyr cyntaf i gymryd rhan mewn rhaglen flaenllaw yn y sector sydd wedi’i chynllunio gan Goleg Caerdydd a'r Fro i atal pobl ifanc rhag gadael addysg newydd ddechrau astudio am radd.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobrau Tes FE

Coleg Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobrau Tes FE ledled y DU am ei ffocws ar sgiliau digidol a'i waith gyda'r gymuned leol

Morgan, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn trechu’r gystadleuaeth i sicrhau prentisiaeth lefel gradd proffil uchel

Mae myfyriwr Seibr Ddiogelwch o Goleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd brig rhestr o gannoedd i sicrhau prentisiaeth Peirianneg Meddalwedd lefel gradd gyda chwmni gwasanaethau ariannol mawr yn Llundain.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu amrywiaeth ddiwylliannol De Cymru fis Hydref eleni drwy gefnogi Mis Hanes Pobl Dduon.