Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro a Deloitte yn ffurfio partneriaeth gyda rhaglen cyflogadwyedd Dechrau Newydd

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio law yn llaw gyda chwmni gwasanaethau proffesiynol blaenllaw, Deloitte, i greu cyfle cyffrous ac unigryw wedi’i gyllido’n llawn i roi hwb i gyfleoedd gyrfaol pobl rhanbarth Caerdydd a’r Fro.

Coleg Caerdydd a’r Fro a GoCompare yn ffurfio partneriaeth gyda rhaglen Niwrowyddoniaeth a Niwrofarchnata Gymhwysol gyntaf y DU

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ymuno gyda’r wefan gymharu sydd â’i phencadlys yng Nghasnewydd, GoCompare, er mwyn lansio rhaglen hyfforddi Niwrowyddoniaeth a Niwrofarchnata Gymhwysol yng Nghymru.

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn rhagori ym Mhencampwriaethau Chwaraeon Cymdeithas y Colegau

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi rhagori yn y Pencampwriaethau Chwaraeon a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Gymdeithas y Colegau (AoC) yn Nottingham.

Gwobrau Blynyddol y Gynghrair Ansawdd Sgiliau 2019 yn dathlu prentisiaid gorau’r rhanbarth

Mae gwaith caled ac ymrwymiad pedwar ar bymtheg o’r prentisiaid gorau sy’n gweithio yng Nghymru wedi cael eu dathlu mewn seremoni wobrwyo arbennig.

123

Marco Pierre White yn croesawu myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael cyfle i holi’r cogydd enwog, Marco Pierre White, yn ei fwyty yn y brifddinas.

1 2