Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Prentisiaid Iau yn graddio o Goleg Caerdydd a’r Fro

Mae’r ail garfan o bobl ifanc 14 – 16 mlwydd oed a gafodd y cyfle i drawsnewid eu bywydau drwy lwybr gyrfa galwedigaethol arloesol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu cwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus.

CAVC yn yr Eisteddfod - gweithgareddau a chystadlaethau hwyliog i’r teulu cyfan

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o fod yn Gymraeg – ac mae’r coleg mwyaf yng Nghymru yn edrych ymlaen at gynnal ystod eang o gyfleoedd cyffrous a hwyliog i’r teulu cyfan yn yr Eisteddfod.

1 2