Myfyrwyr Paentio ac Addurno Coleg Caerdydd a’r Fro yn paentio Clwb Rygbi a Phêl droed Sant Alban

15 Tach 2018

Mae myfyrwyr Paentio ac Addurno Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn cymryd rhan mewn brîff byw prosiect cymunedol i ailaddurno Clwb Rygbi a Phêl-droed Sant Alban yn Nhremorfa.

Fe ail baentiodd y dysgwyr, sy’n astudio cyrsiau Paentio ac Addurno ar wahanol lefelau, yr ystafelloedd newid a’r coridorau gyda phaent wedi ei roi gan bartner y Coleg sef Johnstone’s Paints.

Dywedodd Darlithydd Paentio ac Addurno CAVC Colin Simpson: “Mae’r prosiect yn un gwych i gynorthwyo’r clwb a’r gymuned lle mae yna ddau uwch dîm rygbi a dau uwch dîm pêl-droed ac ar gyfartaledd rhwng 200-250 o aelodau rygbi a phêl-droed iau yn chwarae i’r clwb ac yn defnyddio’r cyfleusterau. Mae hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymarfer eu sgiliau mewn gwir amgylchedd weithio.”

Dywedodd Jamie Williams, Rheolwr Tiriogaeth Johnstone’s Paints: “Rydym wedi rhoi gwerth oddeutu £350 o baent - rydym yn hapus iawn o allu fod o gymorth ac rydym yn hoff o chware rhan fawr yn y gymuned. Rydym yn hoffi helpu’r dysgwyr wneud cynnydd- os oes rhywbeth allwn ni wneud, fe wnawn ni hynny.”

Dywedodd Michael Thomas, Prif Hyfforddwr Clwb Rygbi a Phêl-droed Sant Alban “Mae’n wych- fel mudiad cymunedol mae’n ofnadwy o dda cael y berthynas yma gyda’r Coleg a chael myfyrwyr i ddod yma i’n cynorthwyo. Efallai bod hyn yn ymddangos fel rhywbeth bach ond mae’n fawr i ni.

“Mae popeth yn dechrau yn yr ystafell newid i’n chwaraewyr, i’r timau iau a’r uwch dimau, felly iddyn nhw gael y profiad gorau posib, mae hyn yn beth da iawn.”

Ychwanegodd rheolwr Tîm Clwb Rygbi a Phêl-droed Sant Alban Ian Watkins: “Rydym yn cynnal polisi am ddim; nid ydym yn codi tâl am ein bod eisiau gwneud popeth ar gyfer y gymuned a’r ardal yr ydym ynddi. Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr fod y Coleg a Johnstone’s Paints wedi cyfrannu yn y fath ffordd - mae’n waith am ddim ac o safon uchel.”

Dywedodd dysgwr Paentio ac Addurno, Pat Groves, sy’n 39 ac yn dod o Benarth: “Mae’n wych. Ardderchog yw gallu ymarfer beth yr ydych wedi dysgu mewn bywyd. Rydym yn rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned i fod o gymorth i eraill.”

“Mae wedi bod yn gyfle da i ddefnyddio rhai o’r sgiliau yr ydym wedi eu dysgu gan eu defnyddio ar gyfer gwir bwrpas mewn amgylchedd bywyd go iawn.”,
ychwanegodd dysgwr arall, Ash Cosgrove, 38, o’r Barri.

“Mae wedi rhoi cyfle i ni adeiladu ar ein sgiliau a gweithio fel tîm gyda grwpiau blwyddyn gwahanol ar wahanol lefelau.”

Dywedodd myfyriwr arall, Vincent O’Brien, 48 o Gaerdydd: “Rwyf wrth fy modd yn cynorthwyo’r gymuned pan mae yna gyfle. Mae’r Coleg wedi gwneud llawer ar fy nghyfer i- rwyf yn rhiant sengl ac mae’n ysbrydoli fy mab pan fyddaf yn cyrraedd adref ac mae’n clywed amdanaf yn paentio ac yn addurno.