Cogyddion Gorau Cymru’n Cefnogi Cogyddion Ifanc yn Y Dosbarth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

7 Tach 2018

Cynhaliodd Fforwm y Cogyddion ‘Ginio’r Cogyddion’ yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ddydd Llun, 29 Hydref. Cafodd myfyrwyr lletygarwch y Coleg gyfle i ddysgu oddi wrth arbenigwyr y diwydiant wrth iddynt groesawu cogyddion o Seren Diemwnt, y Celtic Manor, Heaney’s Restaurant a Gwesty St David’s.

Mae Fforwm y Cogyddion yn cynnal cynhadledd goginio yng Nghymru bob chwarter ac mae’n falch o arddangos myfyrwyr o Goleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ym mlaen y tŷ ac yn y gegin mewn amrywiaeth o weithrediadau blaenllaw, o dan arweiniad cogyddion lleol ac arbenigwyr lletygarwch enwog. Roedd y digwyddiad heddiw’n gyfle gwych i ddangos cyfleuster o safon byd y Coleg a pham mae’n sicrhau enw gwych i ragoriaeth coginio yng Nghymru. Mae’r Coleg wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys Rhuban AA ar gyfer Bwyty Y Dosbarth a’r Bwyty Gorau ym Mywyd Caerdydd, ac rydym yn edrych ymlaen at gael ein cadarnhau eto fel Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Lletygarwch, Patisserie a Melysion.

Bu’r myfyrwyr yn gweithio yn y gegin gyda chogyddion lleol nodedig i weini cinio pedwar cwrs blasus i fwy na chwe deg o arbenigwyr coginio. Y cogyddion oedd yn mentora’r myfyrwyr oedd Gethin Rees (Seren Diemwnt), Simon Cockford (Celtic Manor), y cogydd ar y teledu, Tommy Heaney (Heaney’s Restaurant) a Martyn Watkins (Gwesty a Sba St David). Cododd y cinio ‘talu beth allwch chi’ swm nodedig o £685 yn rhoddion ar gyfer Sefydliad Addysg Fforwm y Cogyddion, cronfa seiliedig ar brawf modd i helpu myfyrwyr 14 i 25 oed difreintiedig i fod yn rhan o’r diwydiant lletygarwch.
Roedd bwydlen y cogyddion a’r myfyrwyr yn eithriadol ac roedd yr ystafell yn gwbl dawel wrth i bob cogydd ddod allan i gyflwyno ei gwrs i’r gwesteion.

Cafwyd anerchiad croeso gan y Pennaeth Kay Martin a soniodd am ei hangerdd dros y diwydiant a’r ffaith bod y digwyddiadau hyn yn hollbwysig er mwyn ysbrydoli pobl ifanc a lleihau’r prinder o gogyddion. Mae gan Kay gefndir mewn lletygarwch a hyfforddodd yn y sefydliad sydd bellach yn Goleg y Brifysgol, Birmingham. Esboniodd Kay bod y cyfleusterau o safon byd yn y Coleg yn rhan o’i gweledigaeth i wneud y dysgwyr yn gwbl barod am fyd gwaith a bod y cyfleuster cyfan bellach yn ganolfan ragoriaeth gydag achrediad safon aur am ei raglen lletygarwch, a ddyfarnwyd gan People First, y cyngor sector sgiliau.

Dywedodd Kay: “Rydyn ni’n hoffi cynnig profiad dysgu ‘real nid realistig’ i’n myfyrwyr ni, yn gweithio mewn busnes cwbl weithredol, sydd ar agor i’r cyhoedd chwe diwrnod yr wythnos. Mae ein dysgwyr ni wedi arfer gweithio gydag offer blaenllaw yn y diwydiant. Mae gennym ni berthynas dda gyda Fforwm y Cogyddion ac mae digwyddiadau fel hyn yn grêt i’n myfyrwyr ni.”

Cefnogodd y Dirprwy Bennaeth Lletygarwch, Eric Couturier, araith ysbrydoledig Kay am y Coleg gan ddweud:       “Mae’n wych cael croesawu’r cogyddion yma i’r Coleg heddiw. Rydw i wrth fy modd eu bod nhw wedi rhoi o’u hamser i ysbrydoli ein dysgwyr ni ac i rannu eu gwybodaeth a’u profiad gyda nhw. Mae heddiw wedi bod yn gyfle rhwydweithio rhagorol i bawb sy’n rhan o’r diwydiant coginio yng Nghymru. Yn sgil heddiw, mae un o’n myfyrwyr ni wedi sicrhau gwaith penwythnos gyda’r cogydd teledu, Tommy Heaney, sy’n ganlyniad grêt!”

Cyflwynodd Sylfaenydd Fforwm y Cogyddion, Catherine Farinha, y cogyddion i’r gwesteion a’u gwahodd i gyflwyno pob cwrs fesul un a siarad am eu profiad yn gweithio gyda’r myfyrwyr yn cynhyrchu pob pryd.

Dywedodd y Cogydd enwog a chefnogwr brwd i Fforwm y Cogyddion, Martyn Watkins :   “Mae heddiw wedi bod yn anhygoel. Rydw i’n croesawu dysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro i fy nghegin i’n gyson ac mae eu perfformiad nhw heddiw wedi bod yn eithriadol. Roedd wir yn bleser eu gweld nhw mor frwdfrydig am bob tasg oedd yn cael ei gosod iddyn nhw. Rydw i wedi cynnal dau ddigwyddiad ar gyfer Fforwm y Cogyddion yng Ngwesty St David’s a dyma’r ail ginio codi arian rydw i wedi coginio ynddo ar gyfer y Sefydliad Addysg yma yn y coleg – mae’n fenter werth chweil, yn codi arian hanfodol fel bod cogyddion ifanc yn gallu dod yn rhan o’n diwydiant ni.”