Mae gan Charlotte, Myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, y cymhelliant i fod yn Brentis y Flwyddyn Ford

22 Hyd 2018

Mae myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, Charlotte Ward, wedi cael ei gwobrwyo gyda’r teitl Prentis y Flwyddyn Ford am Baentio ac Atgyweirio Cyrff Cerbydau.

Gwobrau Prentis y Flwyddyn yw un o’r dyddiadau mwyaf yng nghalendr Ford y DU ac mae’r seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal gan Skillnet yn Academi Henry Ford yn Daventry. Roedd dau ddeg saith o’r prentisiaid gorau o amgylch y wlad yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn ystod o dasgau o flaen y beirniaid.

Mae’r gwobrau wedi cael eu cynllunio i ddathlu llwyddiannau a chyflawniadau prentisiaid o ystod o ddisgyblaethau ac ar bob lefel. Mae’r digwyddiad hefyd yn dathlu’r delwyr sy’n eu cyflogi ac sy’n darparu’r gefnogaeth y mae’r prentisiaid ei hangen i ffynnu a chymhwyso yn eu maes dewisol.

Dywedodd Charlotte, 21 oed o Lynebwy: “Roedd yn anhygoel – ‘Doeddwn i wir ddim yn disgwyl ennill.

“Roedd y cyfan yn anghredadwy. Roedd pobl yn dod ataf o hyd gan ddweud “Ti wedi ennill er mwyn y merched’ ac roedd hynny’n wych.”

Mae gweithio yn y diwydiant moduron yn yrfa y mae Charlotte wedi breuddwydio amdani, ac mae wedi bod yn astudio yn y Coleg am oddeutu blwyddyn a hanner.

“Rwy’n mwynhau yn y Coleg ac wrth fy modd yn gweithio gyda Ford”
meddai.

“Rwyf wedi bod eisiau gweithio yn y diwydiant modurol a gweithio gyda cheir ers tipyn ac yna daeth y swydd Atgyweirio Cyrff Cerbydau - credaf ei fod yn gweddu’n well ar fy nghyfer i na’r yrfa yr oedd gen i ddiddordeb ynddo yn wreiddiol o fewn y diwydiant.”

Dywedodd Dirprwy Bennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro, Sharon James:
“Llongyfarchiadau i Charlotte- rydym yn falch iawn ohoni. Mae ennill Prentis y Flwyddyn yn ei disgyblaeth yn gyflawniad arbennig ac yn brawf o waith caled Charlotte a’i phenderfynoldeb, yn ogystal â’r holl gefnogaeth y mae wedi ei chael gan y darlithwyr i’w hyfforddi i gyrraedd y lefel hon. "