Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Cinio Elusennol Balchder Cymru er budd Llamau

19 Hyd 2018

Ar 8 Tachwedd, bydd Y Dosbarth, bwyty Ewropeaidd modern Coleg Caerdydd a’r Fro, yn cynnal cinio elusennol gyda chogyddion sêr Michelin o Gymru, i godi arian i’r elusen ddigartrefedd Llamau.

Bydd y Cinio Elusennol Balchder Cymru yn cynnwys seigiau wedi’u cynllunio a’u paratoi gan y cogyddion sêr Michelin Hywel Jones, James Sommerin, Stephen Terry a Richard Davies. Mae’r cogyddion wedi cyd-weithio ar greu bwydlen arbennig ar gyfer y noson.

Dyma gyfle rhagorol i fwynhau danteithion coginiol rhai o gogyddion gorau Cymru, wrth godi arian hanfodol i’r elusen Llamau. Bydd y gwesteion yn gallu gwylio’r cogyddion wrth eu gwaith yng nghegin oriel Y Dosbarth a byddant hefyd yn trafod yr ysbrydoliaeth wrth wraidd eu seigiau.

Bydd y noson yn gorffen gydag ocsiwn elusennol er budd Llamau lle bydd cyfle i chi wneud cynnig am lu o eitemau cyffrous, sydd heb eu datgelu eto! Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Llamau gyda chefnogaeth a nawdd gan Sitka Recruitment, Total Produce a Hybu Cig Cymru.

Dywedodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol Total Produce Nick Matthews: “Ar ôl bod i ddigwyddiad wedi’i drefnu gan Llamau a chlywed yn bersonol straeon dewr ac anhygoel y bobl ifanc sydd wedi cael cymorth gan yr elusen, teimlais fod yn rhaid i mi geisio codi ychydig o arian i’r elusen. Yn ffodus cytunodd yr holl gogyddion pan ofynom iddynt i gymryd rhan ac rydym nawr yn barod am y digwyddiad ar 8 Tachwedd sy’n argoeli i fod yn un arbennig iawn.”

Dywedodd Rheolwr Cynhyrchu Incwm Llamau Wendy Collins: “Rwyf wedi fy llethu’n llwyr gan ymroddiad Total Produce a’r cogyddion sydd wedi mynd uwchlaw a thu hwnt i sicrhau bod y digwyddiad hwn yn llwyddiant. Y llynedd, cefnogwyd dros 8,600 o bobl ifanc, menywod a phlant gennym, iddynt fedru trechu digartrefedd.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi ymrwymo i godi arian mawr ei angen i Llamau. Diolch yn fawr.”

Dywedodd Pennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro Kay Martin: “Mae’n anrhydedd i gynnal y digwyddiad mawreddog hwn i godi arian i achos mor haeddiannol â Llamau. Yn y Coleg rydym yn gweld ein hun yn rhan ganolog o’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, felly mae mynd i’r afael â digartrefedd a diogelu pobl ifanc sy’n agored i niwed yn achos sy’n agos iawn at ein calonnau.

“Bydd y digwyddiad hefyd yn brofiad dysgu gwych i fyfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch y Coleg a fydd yn gweithio yn y digwyddiad. Nid bob dydd y cewch y cyfle i ddod i’r coleg a gweithio ochr yn ochr â chogyddion sêr Michelin cystal â Hywel Jones, James Sommerin, Stephen Terry a Richard Thomas.”

Pris y cinio yw £99 y pen, i rai dros 18 oed yn unig. I archebu, ewch I.