Mae'n amser am ddechrau newydd.

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ochr yn ochr â Deloitte i greu cyfle cyffrous, unigryw ac wedi’i ariannu’n llawn i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfaol. Mae’r Rhaglen Dechrau Newydd wedi’i hysbrydoli gan strategaeth Talent a Diwylliant Deloitte ac mae wedi cael ei chreu gan reolwyr cyflogi Deloitte. Bydd y rhaglen nid yn unig yn rhoi mynediad i chi i gyfleoedd gwaith yn Deloitte, ond hefyd i ystod eang o hyfforddiant a gweithdai a fydd yn rhoi gwybodaeth, hyder a sgiliau i chi, sy’n cael eu ffafrio’n fawr gan gyflogwyr eraill hefyd.

Crynodeb o'r Rhaglen

Bydd y rhaglen nid yn unig yn rhoi sylw i’r sgiliau allweddol sydd eu hangen yn y gweithle ond hefyd bydd yn dysgu rhinweddau newydd a chyffrous i chi. Gallwch elwa o’r canlynol: 

  • Hyfforddiant gan Diwtoriaid arbenigol yn eu meysydd 
  • Cynnwys y cwrs wedi’i lunio gan Reolwyr Cyflogi Deloitte
  • Ennill cymwysterau cydnabyddedig fel Dyfarniad City and Guilds a hefyd ardystiadau Microsoft Office

Gwybodaeth Bellach am y Rhaglen

Mae’r rhaglen yn cael ei hariannu’n llawn ac mae’r manteision yn cynnwys cymorth ariannol ar gyfer teithio a gofal plant, yn ogystal â darparu cefnogaeth gyda thechnoleg ac anghenion dysgu yn ystod y rhaglen.

Gallwch ddewis mynychu’r rhaglen fel cwrs pedair wythnos neu gallwch fanteisio ar ein sesiynau gyda’r nos a phenwythnos i greu amserlen sy’n cyd-fynd â’ch bywyd. Ar ôl i chi gwblhau’r rhaglen, os ydych yn dymuno, gallwch wneud cais am swydd gyda Deloitte a byddwch yn mynd i gam terfynol y broses ddewis.

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen ac i gael gwybod a yw’n addas ar eich cyfer chi, cofrestrwch ar gyfer un o’n Dyddiau Cofrestru Dechrau Newydd nawr. Bydd y sesiwn cofrestru’n cymryd tua 90 munud a bydd yn cynnwys asesiad sgiliau byr. Hefyd rydyn ni’n rhyddhau dyddiadau newydd yn rheolaidd ar gyfer y Rhaglen, felly os na fyddwch yn gweld un sy’n eich siwtio chi, cofrestrwch heddiw a byddwn yn cysylltu â chi pan fydd dyddiadau newydd yn cael eu rhyddhau. 

Cofrestru Nawr 

Ebostiwch business@cavc.ac.uk gyda’r wybodaeth isod

  • Enw cyntaf:
  • Cyfenw:
  • E-bost:
  • Rhif ffon:

A dewsiwch un o’r dyddiau canlynol i fynychu:

  • 4 Rhagfyr – Caerdydd – 5.30pm
  • 10 Rhagfyr – Caerdydd  – 5.30pm
  • 7 Ionawr - Caerdydd - 5.30pm