Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

L1 Lefel 1
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Rydyn ni’n cynnig hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl a hefyd Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) gyda’r ddau’n darparu i gynadleddwyr ddealltwriaeth o iechyd meddwl, yr anawsterau mwyaf cyffredin a brofir ac ymyriadau ‘cymorth cyntaf’ defnyddiol.

Mae egwyddorion iechyd meddwl yn cael eu hesbonio a’u trafod gyda chyfle i ymarfer sgiliau ‘helpu’ hanfodol i’w defnyddio yn y gweithle, y cartref a gofod cyhoeddus.

Bydd y cyrsiau hyn yn magu hyder ac yn annog sgiliau i alluogi’r cyfranogwyr i gynnig cysur priodol a chyfeirio at help proffesiynol. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Nod y cwrs hwn yw darparu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a bydd yn rhoi sylw i:

 • Deall natur a goblygiadau gofid meddwl
 • Deall egwyddorion lles meddyliol
 • Y pum cam at ddarparu cymorth gydag iechyd meddwl
 • Dealltwriaeth o iselder, pryder a seicosis

Tystysgrif presenoldeb Coleg CCAF.

Hyfforddwyr wedi’u hachredu gan Training in Mind, MHFA (Cymru)

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSMA1P01
L1

Cymhwyster

Mental Health Awareness

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Y camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE