Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud ar ôl gorffen eich TGAU?

Ymunwch â ni ym mis Medi i sefyll allan o'r dorf. Cyfraddau llwyddo gwych. Cyfleusterau rhagorol. Cyfleoedd Rhyfeddol.

Dewch i ddarganfod ein cyrsiau

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Academïau Chwaraeon

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig amgylchedd chwaraeon ysbrydoledig sy'n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar y gamp o'u dewis a hefyd cael addysg academaidd neu alwedigaethol o safon.