Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Am Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Enillwch y cymwysterau, y wybodaeth, y sgiliau a’r profiad angenrheidiol i ddechrau eich gyrfa yn y sector gofal. Mae angen mwy o bobl i weithio yn y sector gofal ac mae llawer o gyfleoedd i’r rheini sydd â’r sgiliau a’r cymwysterau cywir i gael gyrfaoedd llwyddiannus, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol drwy gefnogi eraill.
O waith cymdeithasol i waith ieuenctid, o gartrefi gofal i ysbytai a llawer o leoliadau eraill, byddwch yn dysgu am y gyrfaoedd sydd ar gael ac yn cael profiad ohonynt. Byddwch yn cael eich addysgu gan athrawon sydd â phrofiad o ddiwydiant ar bob cwrs, ac yn ymgymryd â lleoliadau gwaith gyda chyflogwyr, i ychwanegu at eich profiad ymarferol a’ch helpu i ddewis gyrfa rydych chi yn ei charu.

Eich CAVC

Mae pob cwrs yn cynnwys lleoliadau gwaith ystyrlon mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r rhain yn datblygu sgiliau gwerthfawr a phrofiad ymarferol ar gyfer dechrau eich gyrfa. Mae CAVC yn cynnig Cynllun Cadetiaid Nyrsio Coleg Brenhinol y Nyrsys Tywysog Cymru, gan baratoi pobl ifanc ar gyfer gyrfaoedd mewn nyrsio gyda phrofiad gwaith ymarferol pellach i gefnogi eu dyfodol. Mae ein hathrawon hefyd yn gymwys ac yn brofiadol yn y sector gofal.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae bron i 103,500 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a disgwylir i’r niferoedd cyflogaeth gyrraedd 105,000 erbyn 2027 (Lightcast 2022). Mae’r rhagamcanion hefyd yn awgrymu y bydd angen tua 20,000 o weithwyr ychwanegol dros y 10 mlynedd nesaf. (Gofal Cymdeithasol Cymru 2018).

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth mewn ystod eang o rolau a lleoliadau, gan gynnwys gofal cymunedol, cartrefi gofal a gwaith mewn ysbytai. Mae rhai myfyrwyr Lefel 3 yn symud ymlaen i brifysgol i astudio pynciau gan gynnwys Gwaith Cymdeithasol, Gofal Ieuenctid a Chymunedol.
Iechyd cyrsiau (llawn amser)

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Egwyddorion Gwaith Ieuenctid L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gweithio yn y maes Iechyd a gofal cymdeithasol L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Paratoi i weithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i'r Gwaith Cymdeithasol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Seicoleg L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri
Iechyd cyrsiau (rhan amser)

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Diogelu Pobl Ifanc L1 Rhan Amser 30 Hydref 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyn Mynediad at Nyrsio L2 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyn-Mynediad i Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol, ac Addysg Gynradd L2 Rhan Amser 9 Medi 2024 13 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Rhan Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad at Wyddorau Iechyd L3 Rhan Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Rhan Amser 9 Medi 2024 13 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cwnsela

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Gwnsela L1 Rhan Amser 17 Medi 2024 19 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela L2 Rhan Amser 10 Medi 2024 11 Medi 2024 12 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif mewn Astudiaethau Cwnsela L3 Rhan Amser 10 Medi 2024 11 Medi 2024 13 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Diploma mewn Cwnsela Therapiwtig L4 Rhan Amser 11 Medi 2024 Campws y Barri
Cwnsela Seicotherapiwtig L5 Rhan Amser 9 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd