Diwrnod Agored – Academi’r Celfyddydau Creadigol

Sadwrn 29 Chwefror 2020

Mae Diwrnod Agored ein Hacademi Celfyddydau Creadigol yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 29 Chwefror 2020, 11am tan 1pm.

Dyma gyfle gwych i sgwrsio â'n tiwtoriaid sy'n dysgu ar ein cwrs Addysg Uwch (gweler y rhestr isod o'r cyrsiau rydym ni'n eu cynnig).

Bydd yna sgwrs llawn gwybodaeth ynglŷn â’r Cwrs Sylfaen Celf am 11:30am!

Llenwch y ffurflen isod i gadw eich lle!

Academi Gelfyddydau CAVC, 45a Trade St, Caerdydd, CF10 5DT

Llenwch y ffurflen isod os hoffech ddod i’n diwrnod Agored.

Ein Cyrsiau Creadigol Addysg Uwch

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Celf a Dylunio - Sylfaen
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Creative Arts Academy
Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Dylunio Cynnyrch
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes
L5 Rhan Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Gradd Sylfaen mewn Ffilm
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Creative Arts Academy
BMus (Anrh) mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth (Atodol)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig (Atodol) - BA (Anrhydedd)
L6 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd