Crefft Siwgr: Blodau Siwgr Tymhorol ar gyfer yr Haf

L3 Lefel 3
Rhan Amser
10 Chwefror 2020 — 5 Ebrill 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu amrywiaeth o flodau a dail siwgr sy'n briodol ar gyfer achlysuron yn yr haf a phriodasau a byddwch yn gallu cynhyrchu trefniant blodau siwgr gwreiddiol yn eich steil eich hun.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn gallu:

 • Deall pwysigrwydd hylendid bwyd mewn crefft siwgr.
 • Disgrifio’r angen am ddillad priodol a phwysigrwydd hylendid personol.
 • Asesu'r angen i ddefnyddio offer glân a phriodol.
 • Yn gallu cynhyrchu amrywiaeth o flodau siwgr a dail sy'n briodol ar gyfer yr haf.
 • Cynhyrchu sbrigyn, tusw, neu drefniant naturiol o grŵp o flodau siwgr ar weiren sy'n briodol ar gyfer yr haf.
 • Cynhyrchu amrywiaeth o ddail tymhorol sy'n briodol ar gyfer sbrigyn, tusw neu drefniant ar gyfer yr haf.
 • Cynhyrchu past wedi'i rolio'n fân i ffurfio blodau dethol.
 • Gallu creu effaith naturiol.
 • Creu trefniant botanegol cywir sy'n dangos siâp a lliw naturiol.
 • Defnyddio amrywiaeth o gyfryngau lliwio bwyd i greu effaith naturiol.
 • Defnyddio arteffactau a gynhyrchwyd yn LO 2 i greu trefniant.
 • Asesu eich trefniant eich hun.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

10 Chwefror 2020

Dyddiad gorffen

5 Ebrill 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC3PS1
L3

Cymhwyster

Sugarcraft: Wedding Cakes and Flower Spr

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE