Peirianneg Drydanol/Electronig - Diploma Cyfrannol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Diploma Cyfrannol mewn Peirianneg Drydanol/Electronig yn berffaith i’r unigolion hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa fel trydanwr. Wedi ei lleoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn datblygu eich datblygu’ch sgiliau a gwybodaeth i fodloni safonau’r diwydiant, tra’n darparu dealltwriaeth o dechnegau electronig a’u defnyddiau. Wrth astudio yng nghyfleusterau arbenigol y coleg ac mewn gweithdai penodol i’r diwydiant, bydd myfyrwyr yn gweithio ar y cyd â staff profiadol a chymwys i gyflawni cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant. Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i ddychwelyd ar gyfer y Diploma neu Ddiploma Estynedig BTEC mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, yn ogystal â’u paratoi ar gyfer mynediad i brentisiaeth dechnegol/peirianneg.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gall y pynciau gynnwys:

 • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Peirianneg
 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig
 • Mathemateg ar gyfer Technegwyr Peirianneg
 • Dewis a Defnyddio Rheolyddion Rhesymeg rhaglenadwy
 • Egwyddorion a Defnyddiau Dyfeisiau a Chylchedau Electronig
 • Mesuriadau a Phrofion Electronig
 • NVQ EAL Lefel 2 mewn Cyflawni Gweithrediadau Peirianneg

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Cit/Deunyddiau : £0.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Gradd A* - C, gan gynnwys Mathemateg A* - B. Cymhwyster Lefel 2 addas mewn Peirianneg yn ddymunol (ddim yn hanfodol)

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

EECC3F10
L3

Cymhwyster

EAL Diploma Ategol Lefel 3 mewn Technolegau Peirianneg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE