Chwaraeon

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein cymhwyster Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon (QCF) wedi'i gynllunio'n benodol i roi dealltwriaeth eang i unigolion o Astudiaethau Chwaraeon, tra'n rhoi gwybodaeth fanwl am bwysigrwydd chwaraeon ac ymarfer corff yn y gymdeithas fodern. Bydd dysgwyr yn astudio yn ein Campws Chwaraeon Rhyngwladol yng Nghaerdydd, ac yn cael cyfle i roi eu sgiliau a'u gwybodaeth ar waith mewn lleoliad chwaraeon ymarferol tra'n gweithio tuag at gymwysterau ychwanegol eraill a fydd yn gwella eu rhagolygon gyrfa yn y diwydiant ymhellach.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys nifer o unedau, sy'n gymysgedd o waith theori ac ymarferol.

Mae unedau'r Ddiploma Lefel 2 yn cynnwys:

 • Profi ac ymarfer ar gyfer ffitrwydd

 • Datblygu chwaraeon

 • Ymwybyddiaeth mewn chwaraeon

 • Sgiliau technegol ac ymwybyddiaeth dactegol mewn chwaraeon

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith a / neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 1 perthnasol - Chwaraeon

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

20 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC2F40
L2

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 1/Level 2 First Diplo

Mwy...

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Gwnaeth y cwrs dwyieithog fy helpu i gynnal fy sgiliau Cymraeg a fy nghaniatáu i wneud y cwrs roeddwn eisiau ei wneud. Mae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn grêt - os ydych yn chwarae pêlrwyd mae Ty ˆ Chwaraeon Dinas Caerdydd gerllaw ac mae popeth mor lleol. Pan ddechreuais gyntaf gwnaethom lawer o wahanol weithgareddau a oedd yn ffordd wych i bob un ohonom wneud ffrindiau ac uchafbwynt arall oedd pan hyfforddais gymnasteg gyntaf - mwynheais yn fawr. Ar ôl gadael y Coleg rwy’n gobeithio mynd i’r brifysgol i astudio chwaraeon.

Aaliyah Martinson
Astudio Chwaraeon (Dwyieithog), cyn hynny wedi astudio cwrs chwaraeon – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ