Cyflwyniad i Siarad Sbaeneg

L1 Lefel 1
Rhan Amser
29 Medi 2020 — 15 Rhagfyr 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs Cyflwyniad i Siarad Sbaeneg yn addas i unrhyw un sy'n dymuno dysgu siarad Sbaeneg a bydd yn addysgu elfennau sylfaenol yr iaith Sbaeneg i chi.


Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio iaith syml mewn perthynas â phynciau neu waith bob dydd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn dysgu sut i -

·
Adeiladu brawddegau syml gan ddefnyddio prif ferfau.

·
Rhoi a gofyn am wybodaeth syml ynghylch pynciau neu waith bob dydd.

·
Cyfleu cyfarwyddiadau syml mewn perthynas â phynciau neu waith bob dydd.

Defnyddio brawddegau priodol ar gyfer beth y gall pobl neu dymuna pobl ei wneud.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £10.00

Gofynion mynediad

Cais, cyfweliad anffurfiol. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol. 

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

29 Medi 2020

Dyddiad gorffen

15 Rhagfyr 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GECC1P04
L1

Cymhwyster

WJEC Entry Level Award in Spoken Spanish

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE