Gwaith Coed ar Safle - Prentisiaeth

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 16 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Coed ar Safle wedi'i ddylunio i ddatblygu a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a'ch cymhwysedd fel y gallwch weithio yn y diwydiant adeiladu neu fynd ymlaen i ddysgu ymhellach.

Bydd y dystysgrif dechnegol yn datblygu sgiliau sylfaenol eich crefft.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Tystysgrif dechnegol ac NVQ Lefel 3 mewn Gwaith Coed ar Safle. 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddatblygu i gefnogi prentisiaid i gyflawni cymwysterau eu crefft. Mae'r dystysgrif dechnegol yn darparu gwybodaeth greiddiol am y grefft ac yn datblygu sgiliau llaw mewn amgylchedd gweithdy. Mae'r cymhwyster NVQ yn cefnogi'r dysgwr i ennill sgiliau yn y diwydiant, gan alluogi iddo feithrin sgiliau sylfaenol a throsglwyddadwy ymarferol gyda gwybodaeth greiddiol gysylltiedig mewn amgylchedd sy'n gysylltiedig â diwydiant.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

Rhaid i chi fod yn gyflogedig yn y diwydiant i astudio'r cymhwyster yma. Mae'r rhaglen yma wedi'i dylunio'n benodol ar gyfer prentisiaid a noddir gan CAVCA.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

16 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

10 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

WTCC3P03
L3

Cymhwyster

Cskills awards Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Saer ar Safle (Adeiladu)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cyn gynted ag yr oeddwn i'n gwybod bod llwybr cyswllt i ddod yma, roddwn yn teimlo'n gyffrous. Roedd y rhaglen cyswllt ysgolion yn cynnig cyfle imi weld sut beth fyddai astudio yma. Mae'r Coleg yn rhoi llawer o wybodaeth ichi ynghylch y rhesymau pam mae angen ichi gael eich NVQ, a chael prentisiaeth er mwyn sicrhau cyflogaeth amser llawn.

Jake Fuller
Prentis Gwaith Coed a Saernïaeth Mainc

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE