Paratoi a choginio cig a dofednod

L1 Lefel 1
25 Tachwedd 2019 — 15 Rhagfyr 2019
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at rai sydd eisiau cyflwyniad i goginio proffesiynol. Byddwch yn dysgu sut i baratoi a choginio cig/dofednod a deall hefyd sut i baratoi a choginio dofednod cig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn byddwch chi'n dysgu sut i:

 • Baratoi a choginio cig/dofednod.
 • Storio unrhyw gig/dofednod na fyddant yn cael eu defnyddio ar unwaith yn ddiogel.
 • Dad-rewi cig/dofednod pan fo angen.
 • Gwirio fod cig/dofednod yn addas i'w goginio.
 • Dewis yr offer cywir.
 • Paratoi cig / dofednod i gwrdd â gofynion.
 • Coginio cig/dofednod yn ôl yr angen.
 • Gorffen cig/dofednod yn ôl yr angen.
 • Sicrhau fod cig/dofednod ar y tymheredd cywir ar gyfer storio a gweini.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £30.00

Addysgu ac Asesu

 • Arsylwi Proffesiynol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

25 Tachwedd 2019

Dyddiad gorffen

15 Rhagfyr 2019

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC1PS3
L1

Cymhwyster

Prepare and cook meat and poultry

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE