Plymio - Blas

EL3 Lefel Mynediad 3
Rhan Amser
28 Tachwedd 2020 — 5 Rhagfyr 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs blas yma mewn Plymio yn darparu amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth ar lefel mynediad ar gyfer plymio domestig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r meini prawf asesu yn cynnwys y canlynol:  

 1. Rhestru 3 sgil all gael eu datblygu ar gwrs plymio.
 2. Defnyddio sgil yn seiliedig ar blymio.
 3. Casglu gwybodaeth, arteffactau neu luniau sydd yn ymwneud â chwrs plymio.
 4. Rhestru'r gweithgareddau a wnaed yn ystod cwrs blas plymio.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Brwdfrydig gydag awydd i gyflawni, cyfweliad llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

28 Tachwedd 2020

Dyddiad gorffen

5 Rhagfyr 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCCES01
EL3

Cymhwyster

CAVC Certificate

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Penderfynais fynd i'r diwydiant plymio oherwydd fy mod eisiau ennill cyflog da ac roedd angen gyrfa arnaf; felly penderfynais ar grefft. Credaf eich bod yn cael profiad gwerthfawr ar y cwrs a gallwch ei gymhwyso i'ch gwaith ar y safle gwaith. Uchafbwynt fy amser yn y coleg yw cael swydd.

Emma Ford
Prentis Plymio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE