Sgiliau Plymio

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn berffaith i ymgeiswyr sydd eisiau gweithio fel plymwyr yn y sector peirianneg gwasanaethau adeiladu ond nad oes ganddynt leoliad gwaith yn y diwydiant ar hyn o bryd. Mae'r cwrs hwn hefyd yn addas i ymgeiswyr sydd wedi cwblhau cymhwyster Plymio Lefel 2 yn y gorffennol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Dyma gymhwyster sy'n profi sgiliau ymarferol a sgiliau sy'n seiliedig ar wybodaeth mewn amgylchedd coleg.
Ymhlith yr unedau a astudir mae;

  • Iechyd a diogelwch ym maes peirianneg gwasanaethau adeiladu.
  • Deall egwyddorion a gofynion sylfaenol systemau technoleg amgylcheddol.
  • Cynllunio gosod system blymio.
  • Systemau dŵr oer cymhleth.
  • Dŵr poeth domestig.
  • Systemau glanweithdra a draenio.
  • Systemau gwres canolog.
  • Egwyddorion nwy domestig.
  • Ymwybyddiaeth o yrfaoedd ym maes peirianneg gwasanaethau adeiladu.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Cwblhau cwrs Plymio L2 yn llwyddiannus, isafswm o 90% o bresenoldeb, geirda boddhaol ac ymddygiad da ar y cwrs.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HPCC3F05
L3

Cymhwyster

Diploma in Plumbing Studies (QCF)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy’n cael amser wrth fy modd yn y Coleg - gallaf ddod i ddatblygu a hyfforddi ac rwyf hefyd yn dysgu gan fy narparwr prentisiaeth. Mae’n braf treulio amser yn y Coleg gan ei fod yn torri’r wythnos ac yn ei wneud yn haws.

Cain Curtis
Yn astudio Prentisiaeth Rheweiddiad – Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE